Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Zadania priorytetowe dzielnicowych na terenie miasta i powiatu

Dzielnicowi z olsztyńskiej komendy realizują zadania wynikające z półrocznych planów działań priorytetowych dla podległych im rejonów służbowych. Działania te mają zwiększyć skuteczność współpracy policjantów z mieszkańcami i poprawić bezpieczeństwo na danym terenie. Zadania te wynikają z oczekiwań społecznych uzyskanych podczas spotkań, konsultacji i debat ze społeczeństwem oraz bieżącej analizy zagrożeń.

Zadania realizowane przez dzielnicowych z powiatu olsztyńskiego:

 

Olsztyn- miasto:

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 1

Dzielnicowy asp. Mariusz Zajączkowski prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem przy ul. Żołnierskiej 22 i ul. Wyszyńskiego 24-28.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 2

Dzielnicowy asp. Mariusz Zajączkowski prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką kradzieży przez osoby narodowości romskiej przy ul. Dworcowej 9-23 oraz ul. Pana Tadeusza.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 3

Dzielnicowy asp. szt. Mariusz Pogłód prowadzi działania priorytetowe związane z problamatyką spożywania alkoholu wbrew zakazowi oraz kradzieżom mienia przy ul. Żołnierskiej 19 sklep "GROSIK".

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 4

Dzielnicowy st. sierż. Radosław Graw prowadzi działania priorytetowe związane z problematyką niszczenia mienia oraz spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem przy ul. Dworcowa 24a i 24b- rejony Przedszkoli Miejskich nr 36 i 39.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 5

Dzielnicowy mł. asp. Paweł Zacharewicz prowadzi działania związane z problematyką zaśmiecania oraz spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem na terenie parku przy ul. Pułaskiego.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 6

Dzielnicowy asp. szt. Piotr Leśniewski prowadzi działania związane z problematyką zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania miejsca publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem przy ul. Wyzwolenia 21a i 21b.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 7

Dzielnicowy asp. Dariusz Pleńkowski prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem przy ul. Partyzantów 10-16.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 8

Dzielnicowa st. asp. Marta Buchholz prowadzi działania związane z problematyką zakłócania porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem przy ul. Kołobrzeskiej 14.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 9

Dzielnicowy asp. szt. Adam Kozak prowadzi działania związane z problematyką zakłócania porządku publicznego i spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem przy ul. Partyzantów- sklep VIKA.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 10

Dzielnicowy asp. Maciej Łukaszewicz prowadzi działania związane z problematyką kradzieży tablic rejestracyjnych na terenie parkingów osiedlowych przy ul. Zientary- Malewskiej.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 11

Dzielnicowy asp. Krystian Marzec prowadzi działania związane z problematyką zakłócania porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem przy ul. Tczewskiej 24.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 12

Dzielnicowy mł. asp. Dariusz Dobrzyński prowadzi działania związane z problematyką zakłócania porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem przy ul. Wojska Polskiego 20.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 13

Dzielnicowy asp. szt. Tomasz Mazurek prowadzi działania związane z problematyką zakłocania porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem w parku przy ul. Wojska Polskiego i Rataja.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 14

Dzielnicowy asp. szt. Andrzej Szelugowski prowadzi działania związane z problematyką zaśmiecania miejsca publicznego, zakłócania porządku publicznego oraz gromadzenia się osób bezdomnych przy ul. Jagiellońskiej 12.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 15

Dzielnicowa mł. asp. Małgorzata Zakrzewska prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem przy ul. Dworcowej 68- sklep "GROSIK".

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 16

Dzielnicowy mł. asp. Andrzej Mankow prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem przy ul. Gałczyńskiego 15.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 17

Dzielnicowy mł asp. Małgorzata Zakrzewska prowadzi działania związane z problematyką żebractwa przy ul. Mochnackiego.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 18

Dzielnicowy st. sierż. Rafał Kamiński prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem przy ul. Żiżki 2.

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 19

Działania mł. asp. Jacek Stankiewicz prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem przy ul. Kłosowej 161- teren placu przy przystanku MPK

Plan działań priorytetowych dla rejonu służbowego nr 20

Dzielnicowy mł. Asp. Dariusz Dobrzyński prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem przy ul. Bałtyckiej i ul. Jeziornej.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 21

Dzielnicowy mł asp. Piotr Cymborski prowadzi działania związane z problematyką kradzieży mienia oraz wykroczeń porządkowych na terenie piaszczystym i trawiastym plaży "Skanda".

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 22

Dzielnicowy mł. asp. Krzysztof Giersz prowadzi działania związane z problematyką wykroczeń porządkowych oraz nie zachowaniem środków ostrożności podczas trzymania zwierząt na deptaku między osiedlami Nagórki i Jaroty.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 23

Dzielnicowy asp. Arkadiusz Piechota prowadzi działania związane z problematyką wykroczeń dotyczących zakłóceń porządku publicznego, nie zachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, wykroczeń nieobyczajnych wybryków, używania slów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym, zaśmiecania oraz spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem na terenie leśnym przyległym do ulic Stramkowskiej 2-4, Żurawskiego 6-8, Wilczyńskiego 2A.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 24

Dzielnicowy st. sierż. Marlena Gortatowska prowadzi działania związane z problematyką wykroczeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem w godzinach 16-23 na terenie między blokami przy ul. Herdera 21 i Kanta 3.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 25

Dzielnicowy mł. asp. Barbara Pogłód prowadzi działania związane z problematyką zakłócania porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem na terenie przy blokach mieszkalnych przy ul. Janowicza 32-34.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 26

Dzielnicowy mł asp. Leszek Jacznik prowadzi działania związane z problematyką w bloku przy ul. Jaroszyka 18.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 27

Dzielnicowy st. asp. Zbigniew Gut prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem na terenie skarpy między blokami mieszkalnymi przy ul. Wańkowicza i Turowskiego.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 28

Dzielnicowy st. asp. Zbigniew Czossek prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia na terenie w okół bloku przy ul. Orłowicza 1.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 29

Dzielnicowy mł. asp. Dominika Bielecka prowadzi działania związane z problematyką żebractwa w okolicach sklepu "Lidl" przy ul. Pstrowskiego 28, w godzinach jego otwarcia.

 

Barczewo- miasto:

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 1

Dzielnicowy mł. asp. Tomasz Kaczor prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, dewastowania mienia, zakłócania porządku publicznego oraz demoralizacją nieletnich na terenie Starego Cmentarza.

 

Barczewo- gmina:

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 2

Dzielnicowy st. sierż. Michał Gilewski prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócania ładu i porządku publicznego i dewastowania mienia w okolicach sklepów na terenie m. Wipsowo.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 3

Dzielnicowy mł. asp. Tomasz Marczak prowadzi działania związane z problematyką nie przestrzegania znaków zakazu tonażowego B-5 i B-18 na odcinku dróg między miejscowościami Barczewko- Dąbrówka Mała oraz Łęgajny- Nikielkowo.

 

Purda- gmina:

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 4

Dzielnicowy asp. Adam Pęgier prowadzi działania związane z problematyką niestosowania się do obowiązku właściwego zabezpieczenia zwierząt na terenie m. Trękusek.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 5

Dzielnicowy asp. Jacek Witkowski prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem w okolicach sklepów spożywczych oraz szkoły na terenie m. Purda.

 

Biskupiec- miasto:

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 1

Dzielnicowy asp. Szt. Mirosław Piskorz prowadzi działania związane z problematyką zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania oraz dewastacji mienia w parku na os. Zatorze.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 2

Dzielnicowy st. asp. Aleksandra Słaboń- Kowalska prowadzi działania związane z problematyką zakłócania porządku publicznego, grupowania się młodzieży, zaśmieniaca, załatwiania potrzeb fizjologicznych oraz dewastacji mienia w okolicy Gimnazjum Publicznego oraz Niepublicznego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przy ul. Ludowej.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 3

Dzielnicowy asp. Joanna Bielak prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania oraz dewastacji mienia na terenie placu zabaw leżącego w sąsiedztwie bloków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 16 i Kopernika 5.

 

Biskupiec- gmina:

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 4

Dzielnicowy st. asp. Marech Włoch prowadzi działania związane z problematyką zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania, załatwiania potrzeb fizjologicznych oraz kierowania pojazdami mechanicznymi i nie mechanicznymi po spożyciu alkoholu w m. Dymer w okolicy sklepu spożywczo- przemysłowego.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 5

Dzielnicowy asp. szt. Artur Maćkiewicz prowadzi działania związane z problematyką zakłócania porządku, spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz grupowania się osób na przystanku autobusowym w m. Bęsia.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 6

Dzielnicowy st. asp. Grzegorz Janicki prowadzi działania związane z problematyką zakłócania porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania, załatwiania potrzeb fizjologicznych, dewastacji i kradzieży mienia na terenie Dworca PKP w m. Czerwonka.

 

Jeziorany- miasto:

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 7

Dzielnicowy sierż. Artur Belka prowadzi działania związane z problematyką zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków, niszczenia mienia, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przeciwdziałaniem demoralizacji młodzieży przy ul. Kajki w m. Jeziorany .

 

Jeziorany- gmina:

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 8

Dzielnicowy asp. szt. Artur Maćkiewicz prowadzi działania związane z problematyką zakłócania ładu i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego, zaśmiecania, spożywania alkoholu wbrew zakazowi oraz bójek na placu zabaw przyległym do świetlicy wiejskiej w m. Wójtówko.

 

Dobre Miasto- miasto:

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 1

Dzielnicowy st. asp. Adam Stemplewski prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu oraz grupowania się młodzieży grającej w piłkę, czym zakłócają spokój mieszkańcom w okolicy bloków mieszkalnych przy ul. Grudządzkiej 7a- 9.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 2

Dzielnicowy st. asp. Grzegorz Borkułak prowadzi działania związane z problematyką grupowania się osób dewastujących mienie i zaśmiecających miejsca publiczne w okolicach szkół, basenu, placu zabaw i "Orlika" przy ul. Garnizonowej.

 

Dobre Miasto- gmina:

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 3

Dzielnicowy asp. Jerzy Plakwicz prowadzi działania związane z problematyką grupowania się osób spożywających alkohol oraz zakłócania porządku publicznego w okolicy świetlicy i sklepu spożywczego w m. Kwiecewo.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 4

Dzielnicowy asp. Jerzy Plakwicz prowadzi działania związane z problematyką wykroczeń porządkowych w okolicach sklepu spożywczego w m. Włodowo

 

Dywity- gmina:

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 5

Dzielnicowy asp. szt. Krzysztof Robak prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu wbrew zakazowi oraz zakłócania porządku publicznego w okolicach przystanku PKS na ul. Olsztyńskiej w m. Dywity.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 6

Dzielnicowy mł. asp. Tomasz Maciąg prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu wbrew zakazowi i zakłócania porządku publicznego w okolicach sklepu spożywczego oraz boiska w m. Tuławki.

 

Jonkowo- gmina:

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 7

Dzielnicowy asp. Robert Rubanik prowadzi działania związane z problematyką grupowania się osób spożywających alkohol wbrew zakazowi, dewastowania mienia i zaśmiecania miejsc publicznych na placu 650- lecia w m. Jonkowo.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 8

Dzielnicowy st. sierż. Jarosław Lewczyszyn prowadzi działania związane z problematyką kradzieży i włamań do domków jednorodzinnych oraz wykroczeń porządkowych na terenie boiska i placu zabaw w m. Giedajty.

 

Olsztynek- miasto:

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 1

Dzielnicowy sierż. Adam Mikołajczyk prowadzi działania związane z problematyką zakłócania porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem na placu św. Piotra.

 

Olsztynek- gmina:

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 2

Dzielnicowy sierż. Radosław Ferszt prowadzi działania związane z problematyką kradzieży mienia z terenów budowy DK51 i K7.

 

Gietrzwałd- gmina:

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 3

Dzielnicowy mł. asp. Piotr Drozd prowadzi działania związane z problematyką niszczenia mienia, spożywania alkoholu wbrew zakazowi oraz zakłócania porządku publicznego na terenie amfiteatru w m. Gietrzwałd.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 4

Dzielnicowy mł asp. Piotr Drozd prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania oraz zakłócania porządku publicznego przy ul. Samulowskiego w m. Sząbruk.

 

Stawiguda- gmina:

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 5

Dzielnicowy sierż. Andrzej Chojnowski prowadzi działania związane z problematyką niszczenia mienia, kradzieży i kradzieży z włamaniem do domków na terenie OW i domków rekreacyjnych w m. Pluski.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 6

Dzielnicowy sierż. Izabela Masiuk prowadzi działania związane z problematyką spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecania oraz zakłócania porządku publicznego w m. Stawiguda.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 7

Dzielnicowy st. asp. Dariusz Chmielewski prowadzi działania związane z problematyką kradzieży z włamaniem do mieszkań i pojazdów, kradzieży wózków, rowerów, tablic rejestracyjnych i kołppaków w m. Jaroty ul. Stawigudzka.

mp

zdjęcie na stronie - gazeta olsztyńska