Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Lasy, tereny przywodne, zamarznięte jeziora- w tych miejscach nad bezpieczeństwem czuwają policyjni wodniacy

Policjanci Zespołu Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie pełnią służby w okolicach jezior, na terenach leśnych oraz przy wykorzystaniu poduszkowca pilnują by na zamarznięte akweny wodne nie wjeżdżały pojazdy. Zima to znakomita pora roku na organizowanie przeróżnych zabaw na świeżym powietrzu, jednakże policjanci apelują by zachować przy tym, zdrowy rozsądek.

Policyjni wodniacy z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie każdego dnia pełnią służby w okolicach jezior, rzek, na terenach leśnych oraz przy wykorzystaniu poduszkowca pilnują by na zamarznięte akweny wodne nie wjeżdżały pojazdy. Jazda samochodem po zamarzniętym jeziorze może stwarzać zagrożenie dla zdrowia a nawet życia osób w pojeździe lub znajdujących się w jego pobliżu- wędkarzy, spacerowiczów. Czyn ten jest przestępstwem (art. 160 Kodeksu Karnego), za który grozi kara nawet 3 lat pozbawienia wolności.

Zima to znakomita pora roku na organizowanie przeróżnych zabaw na świeżym powietrzu, jednakże policjanci apelują by zachować przy tym, zdrowy rozsądek.

Kilka rad:

- jeżeli zabawy muszą odbyć się na lodzie korzystaj tylko z zorganizowanych i nadzorowanych lodowisk. Nie wolno urządzać ślizgawek i lodowisk na jeziorach, rzekach, stawach oraz innych zbiornikach wodnych wcześniej nie sprawdzonych;

- niedopuszczalne są zabawy na pływających krach;

- pamiętaj! Cienki i kruchy lód może się załamać pod ciężarem człowieka – to jest główna przyczyna wielu wypadków i utonięć w okresie zimowym;

- szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujść rzek, nurty rzek, ujścia kanałów, ujścia cieków, ujęcia wody, mosty, śluzy, wszelkie pomosty, miejsca na lodzie z występującymi rysami i pęknięciami;

- do zjeżdżania na sankach, nartach lub urządzenia ślizgawki wybieraj miejsca oddalone od ruchu samochodowego, rzek, stawów i innych zbiorników wodnych;

- w przypadku załamania lodu staraj się zachować spokój i próbuj wzywać pomocy, połóż się płasko na wodzie, rozłóż szeroko ręce i próbuj wpełznąć na lód. Staraj się poruszać w kierunku brzegu leżąc na lodzie;

Pamiętaj! Policjanci Zespołu Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych KMP w Olsztynie udzielą Ci odpowiedzi na pytania dotyczące Twojego bezpieczeństwa nad wodami.

Tel. 0895224818, 697889961

mp