Olsztyn: Trwa konkurs „Błyskotliwa Szkoła” - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Trwa konkurs „Błyskotliwa Szkoła”

Do końca lutego na terenie podległym olsztyńskiej komendzie realizowany jest konkurs „Błyskotliwa Szkoła”. Jej organizatorami są: Wydział Prewencji KMP w Olsztynie i Szkoła Podstawowa Nr 30 w Olsztynie. W placówkach, które przyłączyły się do rywalizacji o miano najbardziej „błyskotliwej” trwają akcje profilaktyczno – edukacyjne, promujące noszenie elementów odblaskowych. Działania wspierają dzielnicowi z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

O obowiązku noszenia elementów odblaskowych policjanci przypominają przy każdej nadarzającej się okazji, a o przepisach ruchu drogowego edukowane są zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. Pomimo, iż przepisy uszczegółowiają. iż obowiązek noszenia odblasków dotyczy poruszających się po zmroku poza obszarem zabudowanym, policjanci zachęcają do ich noszenia również w mieście. Wyjaśniają, jakie mają one znaczenie, by kierowca mógł odpowiednio szybko zareagować, dostrzegając pieszego na drodze.

Starając się, by nauka o przepisach prawa miała atrakcyjną formę, zwłaszcza dla najmłodszych, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wspólnie z kadrą Szkoły Podstawowej Nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie zainicjowali w listopadzie 2016 r. Powiatowy Konkurs „Błyskotliwa Szkoła” skierowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych.

Jego celem jest zwrócenie uwagi uczniów, pedagogów i rodziców na ustawowy obowiązek noszenia elementów odblaskowych oraz promowanie wszelkich inicjatyw służących bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Do udziału w konkursie przyłączyło się 12 placówek oświatowych z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, w których od listopada organizowane są akcje promujące elementy odblaskowe (apele, gazetki ścienne, spotkania edukacyjne, przedstawienia, publikacje internetowe), a raz w miesiącu zliczana jest ilość dzieci noszących odblaski. Do udziału w zainicjowanych przez szkoły przedsięwzięciach włączają się również dzielnicowi z olsztyńskiego Wydziału Prewencji, z Posterunku Policji w Olsztynie oraz z Komisariatów podległych Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie.

W kwietniu zaplanowane jest podsumowanie Konkursu wraz z wręczeniem nagród dla laureatów, którymi zostaną najbardziej „błyskotliwe” szkoły, a więc te, w których najwięcej uczniów wyposażonych będzie w odblaski i które zorganizują najwięcej różnorodnych inicjatyw edukacyjnych.

lc