Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztynek: Policjanci z Olsztynka podsumowali ostatni rok pracy

Policjanci z Komisariatu Policji w Olsztynku podsumowali ostatni rok pracy. Odprawa służbowa odbyła się w budynku Urzędu Miejskiego. Omówiony został stan bezpieczeństwa, wyniki pracy funkcjonariuszy a także plany i założenia na rok 2017.

W odprawie służbowej uczestniczył p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie- mł. insp. Piotr Zabuski, policjanci z Komisariatu Policji w Olsztynku oraz zaproszeni goście- Burmistrz Olsztynka- pan Artur Wrochna, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instystucji, wójtowie gmin oraz przedstawiciel Związków Zawodowych Policjantów z Komendy Miejskiej w Olsztynie- Mariusz Szandrowski

Spotkanie rozpoczął Komendant Komisariatu Policji w Olsztynku podkom. Janusz Wirchanowicz, który powitał zaproszonych gości i podziękował im za przybycie. W dalszej części odprawy zaprezentował stan etatowy jednostki, wykonane inwestycje i zmiany kadrowe.

Podczas swojego wystąpienia Komendant podziękował lokalnemu samorządowi oraz przedstawicielom zaprzyjaźnnionych służb i instytucji za dotychczasową wzorową współpracę.

W dalszym wystąpieniu podkom. Janusz Wirchanowicz omówił pracę oraz wyniki służby kryminalnej i prewencyjnej.

Jak wynika z podsumowania ostatni rok był dla policjantów z Olsztynka trudny. Mimo to, funkcjonariusze doskonale sobie poradzili. Poziom wykrywalności przestępstw w 2016 roku wyniósł 55%. To bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę problemy kadrowe, z jakimi borykała się jednostka.

Komendant Komisariatu Policji w Olsztynku podziękował podległym policjantom za zaangażowanie i sumienne wykonywanie swoich obowiązków służbowych.

W ostatnim roku policjanci z tej jednostki zrealizowali szereg działań profilaktycznych zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Wśród nich znalazł się festyn edukacyjny "Bezpieczne ferie". Z roku na rok inicjatywa ta, przy dużym wsparciu logistycznym nadleśnictw oraz władz gmin powiatu olsztyńskiego i wszystkich zaprzyjaźnionych służb przyciąga coraz większą rzeszę najmłodszych. Cieszy to organizatorów, którzy zauważają, że ta cykliczna impreza przerodziła się w kampanię na rzecz bezpieczeństwa. Od wielu już lat, na terenie Olsztyna i powiatu w okresie zimowym służby nie odnotowały ani jednego utonięcia dziecka.

Ważnym wydarzeniem w życiu jednostki było również wyróżnienie oficera dyżurnego przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka.

Sierżant sztabowy Krzysztof Kłos został wyróżniony przez nadinsp. dr Jarosława Szymczyka za wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz błyskawiczną reakcję minimalizującą skutki pożaru.

Przypomnijmy, że pożar budynku znajdującego się obok komisariatu wybuchł o godzinie 2.00 w nocy 8 października br.  Kiedy oficer dyżurny Komisariatu Policji w Olsztynku robił obchód jednostki, zauważył, że na sąsiedniej ulicy pali się dach. Zadzwonił pod numer 998 i wezwał na pomoc straż pożarną, po czym chwycił za gaśnicę znajdująca się w komisariacie i pobiegł gasić ogień. Na posesji znalazł ławkę ogrodową, wyrwał ją z ziemi i wspinając się po niej, wszedł na dach palącego się domu. Do przyjazdu strażaków robił wszystko, aby ogień nie rozprzestrzenił się na dalszą część dachu. Dzięki reakcji policjanta pożar został w porę ugaszony i nikt nie odniósł obrażeń.

AB