Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Dzielnicowy bliżej nas – festyn w olsztyńskim „Chemiku”

W Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie odbył się festyn „Bezpieczne Wakacje”. Uczestniczyli w nim policjanci z olsztyńskiej Komendy, a w programie festynu znalazły się pokazy ratownictwa medycznego i ratownictwa technicznego osób zakleszczonych w pojazdach oraz prezentacja symulatora dachowania.

Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie w związku ze zbliżającymi się wakacjami zorganizował festyn, podczas którego kadra pedagogiczna oraz przedstawiciele służb ratunkowych promowali zasady bezpiecznego wypoczynku. W przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie szkoły, rodzice i mieszkańcy osiedla Pojezierze.

Do udziału w festynie zaproszeni zostali między innymi funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Na stoisku profilaktycznym przygotowanym przez dzielnicowych z Wydziału Prewencji, młodzież mogła obejrzeć sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie i podczas zabezpieczania imprez masowych, zapoznać się z funkcjonowaniem aplikacji Moja Komenda, a także porozmawiać z dzielnicowymi na temat zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego – podczas podróży, na obszarach wodnych i terenach przywodnych oraz podczas korzystania z technologii informacyjnych. W festynie wzięli udział także policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy zaprezentowali sprzęt wykorzystywany podczas kontroli drogowych i w sytuacji zabezpieczania dróg np. po wypadku komunikacyjnym. W programie festynu znalazły się ponadto pokazy ratownictwa medycznego, ratownictwa technicznego osób zakleszczonych w pojazdach oraz prezentacja symulatora dachowania wystawionego przez WORD w Olsztynie.

Policjanci przekazywali uczestnikom materiały profilaktyczne dotyczące bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacyjnym, zasad poszukiwania pracy poza granicami kraju, a także informacje o aplikacji Moja Komenda i programie Dzielnicowy bliżej nas.


 

lc