Olsztyn: Rowerzysto! Zadbaj o swoje bezpieczeństwo! - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Rowerzysto! Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Od początku roku na ulicach Olsztyna doszło do 38 zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. Policjanci apelują zarówno do kierowców samochodów jak i cyklistów o ostrożną jazdę i przypominają podstawowe zasady bezpiecznej jazdy.

Nie bez powodu rowerzyści zaliczani są do grupy niechronionych uczestników ruchu. W przeciwieństwie do podróżujących samochodami, nie osłania ich karoseria, nie są zabezpieczeni pasami bezpieczeństwa, nie mają poduszek powietrznych.

Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku doszło do 22 wypadków i 16 kolizji z udziałem jednośladów. W większości, bo aż w 31 przypadkach sprawcami tych zdarzeń drogowych byli kierowcy samochodów, którzy nie ustąpili pierwszeństwa przejazdu cyklistom. Miejscem, gdzie często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji jest skrzyżowanie ulic Bałtyckiej, Artyleryjskiej i Schumana. Wzdłuż tych ulic biegną ścieżki i przejazdy rowerowe.

Zgodnie z przepisami, kierowca skręcający w drogę poprzeczną lub włączający się do ruchu ma obowiązek udzielenia pierwszeństwa przejazdu kierującemu rowerem znajdującemu się na ścieżce rowerowej.

Jednak niezależnie od obowiązujących przepisów warto przestrzegać zasadę ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu. Rowerzyści dojeżdżając do przejazdu rowerowego powinni zachować szczególną ostrożność. Często zaobserwować można cyklistów poruszających się ze słuchawkami w uszach. Mimo, iż przepisy nie regulują tej kwestii policjanci przestrzegają:

"Owszem, jazda ze słuchawkami w uszach może sprawiać przyjemność. Nie zapominajmy jednak o tym, że w ten sposób zamykamy się na otoczający nas świat a siebie narażamy na niebezpieczeństwo. Nie słysząc co dzieje się dookoła nas nie jesteśmy w stanie w prawidłowy sposób i dostatecznie szybko zareagować w razie zagrożenia"

Pamiętajmy, że rowerzyści to uczestnicy ruchu. Oprócz uprawnień ciążą na nich również liczne obowiązki. Policjanci przypominają najważniejsze z nich:

Prawa i obowiązki rowerzysty

Zgodnie z art. 33 Kodeksu Drogowego:

  1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.(...)

  2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

  3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

  • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;

  • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

  • czepiania się pojazdów.

3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. (uchylony)

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

  • opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem

  • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów

  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

 

ab