Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Programy profilaktyczne realizowane przez policjantów w roku szkolnym 2017/2018

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w okolicach szkół i na drogach dojazdowych do nich pojawiły się dzieci, korzystające z jezdni, przejść dla pieszych i poboczy. Aby czuły się one bezpieczniej, policjanci prowadzą akcję kontrolno – profilaktyczną „Bezpieczna droga do szkoły”. We wrześniu funkcjonariusze rozpoczynają również spotkania edukacyjne z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami.

 Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w drodze do i ze szkoły, Policja wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, prowadzi wzorem lat ubiegłych działania „Bezpieczna droga do szkoły”. Policyjne patrole, wspierane przez strażników miejskich, obecne są w rejonach szkół i przedszkoli, a policjanci prowadzą kontrole w zakresie właściwego oznakowania przejść dla pieszych oraz respektowania zasad i przepisów ruchu drogowego przez kierowców, rowerzystów i pieszych użytkowników dróg publicznych.

Zadaniem policjantów jest także propagowanie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego zachowania się na drodze. W tym celu funkcjonariusze spotykają się z dziećmi, by uświadomić im, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać podczas drogi do i ze szkoły. Funkcjonariusze pomagają w przygotowaniu uczniów, zwłaszcza z klas I szkół podstawowych, do korzystania z dróg w sposób świadomy i odpowiedzialny.

Od początku września planowane i prowadzone są również spotkania edukacyjne w ramach policyjnych programów profilaktycznych skierowanych do uczniów, ale również do ich rodziców i kadry nauczycielskiej.

 

Drodzy Nauczyciele, Pedagodzy i Wychowawcy!

Jeśli jesteście zainteresowani zorganizowaniem na terenie Waszej placówki spotkania edukacyjnego z pracownikiem Policji zapoznajcie się z ofertą przygotowaną przez Komendę Miejską Policji w Olsztynie.

Dokładny opis każdego programu znajdziecie w zakładce Działania Policji – Programy profilaktyczne.

 

 

Przedszkole

Szkoła podstawowa

klasy I - III

Szkoła podstawowa klasy IV - VI

Szkoła podstawowa klasy VII - VIII

Szkoła ponadpodstawowa

Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie – Otwarte Jednostki Policji” – wizyta na terenie jednostki Policji

Na tacy poDane” – projekt z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności współrealizowany ze Szkołą Podstawową Nr 30 im. M. Z. Malewskiej w Olsztynie

 

Bezpieczny Puchatek” – założenia ogólnopolskiego programu dla uczniów klas I

 

 

 

 

 

Pozytywne Rodzicielstwo” – spotkania z rodzicami z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich

 

 

 

 

 

Czy ponoszę jakieś konsekwencje?” – spotkania z uczniami z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich

 

 

 

Zanim będzie za późno” – spotkania z rodzicami na temat zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi. Program współrealizowany z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Olsztynie

 

 

 

 

Nie tylko dzieci dają się nabrać” – spotkania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi

 

Zachęcamy ponadto do zapoznania się z Informacjami dla nauczycieli, zamieszczonymi w zakładce Policja radzi. Znajdziecie w nich m.in. wykaz dzielnicowych (wraz z numerem kontaktowym i adresem e-mail) odpowiedzialnych za poszczególne placówki.

Informacji na temat działań profilaktycznych olsztyńskiej Policji udzielą również pracownicy Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie – pod numerem telefonu 89 522 47 69

 

lc

  • Policjanci edukują na temat bezpieczeństwa