Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn/Sząbruk: „Sierżant Żabuś” oficjalną maskotką Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

Komendant Miejski Policji w Olsztynie oficjalnie pogratulował uczennicy ze Szkoły Podstawowej w Sząbruku za stworzenie wizerunku maskotki olsztyńskiej policji. Praca plastyczna Pauliny Deput jednogłośnie zwyciężyła w konkursie plastycznym. Spośród zwierząt żyjących w naszym regionie na maskotkę olsztyńskich policjantów została wybrana żaba, która otrzymała stopień sierżanta.

Konkurs na wzór maskotki olsztyńskiej Policji skierowany był do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Celem konkursu było stworzenie wzoru maskotki, która swoim wizerunkiem będzie nawiązywać do charakteru powiatu olsztyńskiego, a także będzie służyła promowaniu olsztyńskiej Policji podczas imprez profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz spotkań edukacyjnych w placówkach oświatowych, wychowawczych i leczniczych. Zaproponowana praca miała promować przyjazny wizerunek Policji w oczach dzieci i młodzieży, cechować się niepowtarzalnym i oryginalnym pomysłem oraz eksponować elementy policyjnego umundurowania.

Spośród 65 prac plastycznych, które wpłynęły do jednostki Policji, w dniu 08 maja br. na posiedzeniu komisji rozstrzygającej, w skład której wchodzili: Dyrektor Pałacu Młodzieży w Olsztynie, Zastępca Komendant Miejskiego Policji w Olsztynie wraz z oficerem prasowym oraz przedstawicielka Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, wyłonione zostały trzy najlepsze prace plastyczne.

Obradujące jury uznało, iż z naszym regionem najbardziej kojarzą się 3 zwierzęta – żaby, bociany i dziki. Dyskutując natomiast nad wyglądem przyszłych gadżetów, materiałem potrzebnym na uszycie stroju, kolorystyką zwierzęcia i przykładowymi hasłami kampanii profilaktycznych z użyciem maskotki, jury jednomyślnie przyznało, iż powinna nią zostać Żaba!

Spośród zakwalifikowanych prac została wyłoniona jedna praca, na podstawie której stworzona została oficjalna maskotka Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, a była to praca Pauliny DEPUT – uczennicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sząbruku. W miniony piątek (29.09.2017) Komendant Miejski Policji w Olsztynie, insp. Piotr Zabuski, na oficjalnym apelu szkolnym pogratulował uczennicy stworzenia wizerunku olsztyńskiej policji. Komendant skierował słowa uznania również do Dyrektora Szkoły, Pana Bolesława Korosteńskiego, jak również do Pani Beaty Jabłońskiej – nauczycielki, która objęła opieką merytoryczną swoją uczennicę - zwyciężczynię konkursu Paulinę Deput.

 

RP/LC