Aktualności

Olsztyn: Pomagamy Ci "odświeżyć" wiedzę: światła mijania, drogowe, przeciwmgłowe – kiedy używać?

Jesień i zima to czas wymagający wyjątkowej ostrożności i wytężonej koncentracji dla kierujących pojazdami. Wcześnie zapadający zmrok, częste opady deszczu oraz poranne mgły znacznie ograniczają widoczność na drodze. Wychodząc naprzeciw osobom, które mają dylemat kiedy i jakiego oświetlenia należy używać, przypominamy podstawowe przepisy. PAMIĘTAJ! Nigdy nie jest za późno aby "odświeżyć" swoją wiedzę !

Sposób używania oświetlenia pojazdu precyzuje art. 30 oraz art. 51 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Używanie świateł mijania


Kierujący pojazdem ma obowiązek używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. W warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanej mgłą lub opadami atmosferycznymi ma obowiązek włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie lub oba te światła jednocześnie. Holując inny pojazd należy też pamiętać, żeby włączyć światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności.


Uwaga! Często kierowcy nie włączają świateł mijania po zmierzchu, albo gdy pada deszcz lub śnieg, jadąc z włączonymi światłami dziennymi.

Używanie świateł do jazdy dziennej


W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej.

Używanie świateł drogowych


W czasie od zmierzchu do świtu na drogach nieoświetlonych zamiast świateł mijania lub też łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących lub pieszych poruszających się w kolumnie. Używając świateł drogowych kierujący ma obowiązek przełączyć je na światła mijania w momencie, gdy zbliża się do:
- pojazdu jadącego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe- drugi ma obowiązek zrobić to samo
- pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może zostać oślepiony
- pojazdu szynowego lub pojazdu komunikacji wodnej, jeśli poruszają się one w takie odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących takimi pojazdami.
Warto zaznaczyć, że używanie świateł drogowych uzależnione jest od oświetlenia drogi ( np. latarniami ulicznymi) i nie ma znaczenia czy droga znajduje się w obszarze zabudowanym lub poza obszarem zabudowanym. Nie można używać ich w dzień, nawet podczas ograniczonej widoczności powietrza.


Używanie świateł przeciwmgłowych

Światła przeciwmgłowe (potocznie światła przeciwmgielne, przednie halogeny) to rodzaj oświetlenia samochodowego przeznaczony do oświetlania drogi w czasie zmniejszonej przejrzystości powietrza  spowodowanej min. mgłą lub opadami śniegu czy deszczu.

Wyróżnia się światła przeciwmgłowe:
przeciwmgłowe przednie: barwy białej lub żółtej selektywnej. Kierowca ma obowiązek je włączyć  lub światła mijania – albo oba te światła jednocześnie. Dozwolone jest ich używanie również od zmierzchu do świtu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, ale jedynie wtedy gdy jedziemy drogą krętą, która oznaczona jest odpowiednimi znakami drogowymi. Warto przypomnieć, że drogi kręte to takie, na których występują liczne zakręty. Są one oznaczone tabliczką T-5 wraz ze znakiem A-3 lub A-4.
przeciwmgłowe tylne: barwy czerwonej . Można ich używać tylko, jeżeli widoczność jest ograniczona na odległość mniejszą niż 50 metrów. W momencie poprawy widoczności kierujący pojazdem ma obowiązek niezwłocznie wyłączyć te światła.

O czym należy pamiętać?

Zgodnie z polskim prawem oświetlenie pojazdu powinno być homologowane, a także odpowiadać warunkom technicznym zawartym w Rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Jeśli oświetlenie zamontowane w pojeździe nie odpowiada przepisom auto uznaje się na niesprawne technicznie.

Jakie kary?

Art. 88 Kodeksu wykroczeń: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia podlega karze grzywny.

Art. 96 Kodeksu wykroczeń: § 1: Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza: 5) pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia, podlega karze grzywny.

Pojazd nienależycie zaopatrzony w wymagane urządzenia lub przyrządy to pojazd, który nie posiada np. trójkąta, apteczki lub gaśnicy, natomiast pojazd, który jest wyposażony w wymagane urządzenia, ale one nie nadają się do spełnienia swego przeznaczenia to np. niedziałające światła czy zużyty bieżnik opon.
Warto także przypomnieć, że pojazd nie spełniający wymagań w zakresie wymaganego przepisami oświetlenia narusza przepisy porządkowe, a w niektórych przypadkach stwarza też zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W związku z tym, zgodnie z artykułem 132 ust. 1 pkt.1 lit. a i b ustawy Prawo o ruchu drogowym policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu. Za zatrzymany dowód rejestracyjny policjant wyda pokwitowanie, w którym określi sposób używania pojazdu do chwili usunięcia nieprawidłowości, wyznaczy termin zezwalający na używanie pojazdu lub wyda zakaz dalszej jazdy na drogach publicznych. Jeśli kierowca nie zastosuje się do takich ograniczeń popełni wykroczenie określone w art. 92§ 1 kodeksu wykroczeń:

Art. 92. § 1 Kodeksu wykroczeń: Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny.

 

ik