Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Debatowaliśmy o zdrowiu i bezpieczeństwie seniorów

Rada Olsztyńskich Seniorów, Komenda Miejska Policji w Olsztynie oraz Urząd Miasta Olsztyna zorganizowali debatę społeczną „Olsztyn dba o zdrowie i bezpieczeństwo seniorów!”. Uczestniczyli w niej olsztyńscy seniorzy, a także przedstawiciele służb i organizacji odpowiedzialnych za politykę senioralną w naszym regionie. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało w ramach programu „Bezpieczny Senior”.

Olsztyńscy policjanci realizują cykl debat społecznych „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, w ramach których organizowane są cykliczne spotkania z różnymi grupami społecznymi z lokalnego środowiska. W miniony piątek w Urzędzie Miasta odbyła się debata społeczna „Olsztyn dba o zdrowie i bezpieczeństwo seniorów”, na którą zaproszeni zostali seniorzy z Olsztyna, a także przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za realizację lokalnej polityki senioralnej – pracownicy socjalni, strażacy, policjanci, przedstawiciele samorządu.
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Rada Olsztyńskich Seniorów, Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie i Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna. Założeniem organizatorów było omówienie zagrożeń, na jakie narażone są osoby w podeszłym wieku i przekazanie porad, w jaki sposób można te niebezpieczeństwa minimalizować.
Uroczystego otwarcia debaty dokonał Komendant Miejski Policji w Olsztynie, insp. Piotr Zabuski, a głosem eksperckim podczas panelu dyskusyjnego służyli funkcjonariusze Policji i Straży Pożarnej. Naczelnik Wydziału Prewencji, podinsp. Bernadeta Ćwiklińska – Rydel, omówiła założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, wyjaśniając na jakie niebezpieczeństwa najczęściej narażone są osoby starsze i podpowiadając, w jaki sposób reagować w trudnych sytuacjach. Policjant Wydziału Prewencji, mł. asp. Rafał Prokopczyk, omówił natomiast najczęstsze zdarzenia w ruchu drogowym, w których uczestniczą seniorzy. Podpowiedział też, w jaki sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo, apelował przede wszystkim o noszenie elementów odblaskowych, zachowanie ostrożności oraz ograniczone zaufanie do innych użytkowników dróg. Następnie mł. kpt. Kamil Kulas z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przybliżył założenia kampanii „Czad – cichy zabójca”, a także omówił zasady właściwej eksploatacji urządzeń grzewczych.
W związku z rekomendacjami zgłaszanymi przez uczestników marcowej debaty z seniorami, do udziału w piątkowym spotkaniu zaproszeni zostali również członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy uczyli seniorów zasad udzielania pomocy przedmedycznej.

Program „Bezpieczny Senior” został zatwierdzony w 2016 roku przez Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie, a także uzyskał akceptację Starosty Olsztyńskiego oraz Prezydenta Olsztyna i tym samym obecnie realizowany jest w powiecie olsztyńskim i na terenie miasta Olsztyna. Celem autorów jest nauka bezpiecznych zachowań i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a przede wszystkim dążenie do zmniejszenia liczby ofiar przestępstw wśród seniorów.


lc