Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Grzaniec na stoku przed jazdą na snowboardzie – może skutkować mandatem

Za kilka dni na terenie naszego województwa rozpoczną się ferie zimowe. Wielu naszych mieszkańców z pewnością wykorzysta ten czas na aktywny wypoczynek w górach i nie tylko. Osobom, które zamierzają szusowac na nartach lub zjeżdżać na snoboardzie chcemy przypomnieć jak należy zachowywać na stoku by uniknąć mandatu.

Jaka kara grozi za jazdę na snowboardzie i nartach pod wpływem alkoholu i środków odurzających?

Każdy snowboarder oraz narciarz, który korzysta z zorganizowanego terenu narciarskiego, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości od 20 do 500 zł. Przypominamy, że stan nietrzeźwości występuje wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila. Mało tego, zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim ma prawo nie wpuścić na stok, lub nakazać opuszczenie terenu osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.


Kto może ukarać mandatem na stoku?

Organem, który jest uprawniony do ukarania mandatem na stoku jest policja. Należy jednak pamiętać, że również inne podmioty dbają o bezpieczeństwo na stokach tj. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz służby ratownictwa narciarskiego.


Kara za brak kasku

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie w górach i na zorganizowanych obszarach narciarskich, rodzice i opiekunowie powinni pamiętać o tym, iż ich podopieczni, krórzy jeżdżą na nartach lub snowboardzie i nie ukończyli 16 roku życia, muszą używać kasku. W przeciwnym wypadku rodzice mogą zostać ukarani mandatem.


Informujemy, że wyciąg narciarski Kartasiówka w Rusi wpisuje się w tzw. zorganizowany teren narciarski, co oznacza, że na jego terenie obowiązują wyżej omówione przepisy.

ZACHĘCAMY ! do wpisania w swój telefon komórkowy numerów alarmowych, które jest nam trudno zapamiętać oraz numeru pod nazwą kontaktu: ICE (to numer osoby z którą należy się skontaktować w razie nagłego wypadku)


Europejski numer alarmowy: 112
GOPR: 601 100 300


ik