Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Ferie pożegnaliśmy wizytą dzieci w jednostce Policji

W miniony piątek olsztyńskich policjantów odwiedziły dzieci z półzimowiska organizowanego przez Klub Osiedlowy „Akces” w Olsztynie. Była to okazja, by podsumować kończące się ferie i jeszcze raz przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego spędzania czasu. Dzieci odwiedziły gabinet Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie i spotkały się z maskotką policyjną – Sierżantem Żabusiem. Wizyta odbyła się w ramach działań „Bezpieczne Ferie” i w oparciu o założenia programu profilaktyczno – edukacyjnego „Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie – Otwarte Jednostki Policji”.

Na zakończenie tegorocznych ferii zimowych grupa dzieci z zimowiska organizowanego przez Klub Osiedlowy „Akces” odwiedziła jednostkę Policji w Olsztynie. Dzięki wizycie dzieci miały okazję przyjrzeć się z bliska pracy policjantów różnych pionów, mogły usiąść w policyjnym radiowozie oraz obejrzeć elementy umundurowania i sprzętu wykorzystywanego przez funkcjonariuszy w czasie służby. Policjanci opowiadali, jakie spoczywają na nich obowiązki podczas codziennej służby, a także przestrzegali dzieci przed niebezpieczeństwami, jakie czyhają na nich zimą. Dzieci dowiedziały się, jak bardzo niebezpieczny i zdradliwy jest lód, a policjanci podkreślali, by nie bawić się na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Swoją wiedzę dzieci sprawdzały rozwiązując quizy i krzyżówki dotyczące bezpieczeństwa.

Niezwykłą radość sprawiła dzieciom wizyta w gabinecie Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie, który opowiedział o zadaniach, jakie ma do wykonania przełożony wszystkich policjantów w mieście, zaprezentował nowy wzór umundurowania policyjnego i zaprosił swoich gości, by zasiedli na fotelu na co dzień przez niego zajmowanym. Do dzieci dołączyła również maskotka olsztyńskich policjantów, Sierżant Żabuś, była to okazja do pamiątkowego zdjęcia.

 

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji programu „Do źródeł wiedzy o bezpieczeństwie – Otwarte Jednostki Policji”. Zgodnie z jego założeniami dzięki bezpośredniemu kontaktowi z policjantami w dzieciach i młodzieży utrwalają się zasady bezpiecznych zachowań, ponadto goście jednostek Policji poznają jej rolę w zapobieganiu i zwalczaniu patologii.

 

lc

  • Wizyta dzieci w jednostce
  • Wizyta dzieci w jednostce
  • Wizyta dzieci w jednostce
  • Wizyta dzieci w jednostce
  • Wizyta dzieci w jednostce