Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Kadra kierownicza podsumowała pracę za 2017 rok

Dzisiaj w sali konferencyjnej na terenie Centrum Rekreacyjno Sportowym Ukiel odbyła sie odprawa roczna olsztyńskich funkcjonariuszy. Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie podsumowali ubiegły rok w aspekcie osobowo-organizacyjnym jednostki jak również przedstawione zostały wyniki jednostki w obszarze bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i powiatu. Odprawę roczną rozpoczął Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek.

Dzisiaj (09.02.2018r.) o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej na terenie CRS Ukiel kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przeprowadziło odprawę roczną podsumowującą pracę olsztyńskich policjantów za ubiegły rok. Do udziału w odprawie rocznej zostali zaproszeni tacy goście jak: Prezydent Olsztyna, Starosta Olsztyński, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Prokurator Rejonowy Olsztyn Północ, Prokurator Rejonowy Olsztyn Południe, Prokurator Rejonowy w Biskupcu, Prezes SR w Olsztynie, Prezes SR w Biskupcu, Komendant Straży Miejskiej w Olsztynie, z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie i Komendant Placówki Straży Granicznej w Olsztynie oraz kadra kierownicza Komendy Miejskiej policji w Olsztynie.


Uroczystą odprawę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Olsztynie podins. Piotr Zabuski. Komendant docenił dużą aktywność olsztyńskich policjantów zarówno na płaszczyźnie prewencyjnej, logistycznej jak również kryminalnej. Przełożony olsztyńskich funkcjonariuszy nie omieszkał wspomnieć o doskonałej współpracy z władzami samorządowymi oraz płynącym z ich strony wsparciem podczas realizacji kolejnych wyzwań podejmowanych przez olsztyńska jednostkę policji.


Komendant Miejski Polici w Olsztynie podinsp. Piotr Zabuski omówił stan bezpieczeństwa, zmiany organizacyjne i osiągnięte wyniki za pracę w ubiegłym roku poszczególnych wydziałów.


Omawiane aspekty dotyczyły m.in:


Przestępstwa kryminalne:


Przedstawiono analizę przestępstw kryminalnych. W ubiegłym roku olsztyńska jednostka odnotowała spadek liczby postępowań wszczętych o 577 oraz spadek postępowań stwierdzonych o 513. Wykrywalność w sektorze kryminalnym dzięki zaangażowaniu policjantów wzrosła o 8,6%. Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą również odnotowali spadek liczby postępowań wszczętych o 14 i wzrost przestępstw stwierdzonych o 31 co spowodowało wzrost wykrywalności o 2,7%. KMP w Olsztynie odnotowała wzrost wykrywalności przestępstw w takich kategoriach jak: przestępstwa rozbójnicze, uszkodzenie ciała, kradzież z włamaniem, kradzież mienia, kradzieże samochodów oraz zniszczenia mienia. Nieznacznie bo o 1,3% spadła wykrywalność przestępstw związanych z bójkami i pobiciami. O ponad 2% wzrosła wykrywalność przestępstw narkotykowych. Olsztyńscy policjanci w ubiegłym roku zabezpieczyli ponad 24 kilogramy narkotyków. Przełożony olsztyńskich policjantów wspomniał również o uporaniu się ze sklepem z dopalaczami funkcjonującym w ubiegłym roku na osiedlu Zatorze. Po kilku próbach ostatecznie udało się zamknąć sklep w którym sprzedawane były niebezpieczne substancje. Trzech organizatorów tego procederu usłyszało zarzuty a sąd zastosował wobec nich środki zapobiegawcze. W 2017 roku funkcjonariusze KMP w Olsztynie odzyskali mienie o łącznej wartości 1 730 927 zł jest to 718 964 zł więcej niż w roku 2016.


Reorganizacja Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie:


Od maja 2017 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie trwały intensywne prace w zakresie reorganizacji w wyniku czego rozkazem organizacyjnym NR 6/17 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchylenia oraz wprowadzenia etatu w Komendzie Miejskiej policji w Olsztynie wprowadzono reorganizację jednostki. Jednym z kluczowych założeń reorganizacji było utworzenie komórek kryminalnych, operacyjno-dochodzeniowych oraz podporządkowanie ich obszarom przestępczości. Ponadto stworzono wydział wsparcia służby kryminalnej.

ZREALIZOWANE SPRAWY KRYMINALNE Z KTÓRYCH JESTEŚMY DUMNI!


„DOPALACZE”
Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową

Postępowanie przygotowawcze „Pachniak”. W marcu zeszłego roku nasi policjanci przystąpili do realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych w efekcie których zostali zatrzymani 3 organizatorzy sprzedaży na terenie Olsztyna tzw. dopalaczy.
 
„ZABÓJSTWO”
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy i Wydział Kryminalny

W dniu 4 maja 2017 r. w Dobrym Mieście doszło do zabójstwa Dominiki P. W związku z tym   powołana została specjalna Grupa Operacyjno-Procesowa w KMP w Olsztynie  w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy. W wyniku dynamicznych czynności w tej sprawie sprawca zabójstwa obywatel Rosji został zatrzymany, a w grudniu 2017 roku został skierowany przeciwko niemu akt oskarżenia

„NAPAD NA BANK”
Wydział Kryminalny

W dniu 23 czerwca 2017 r. w Olsztynie  przy ul. Wilczyńskiego 15B sprawca grożąc pracownikom banku natychmiastowym użyciem przemocy poprzez posłużenie się przedmiotem przypominającym broń palną połączonej z żądaniem wydania pieniędzy, zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie  22 060 zł.

„PSEUDOKIBICE”
Wydział Kryminalny

W dniu 25 września 2017 r. udaremniona została „ustawka” grup pseudokibiców Legii Warszawa- Śląska Wrocław w miejscowości Młynek, w której brali udział olsztyński pseudokibice. Podjęte  działania f-szy KMP doprowadziły do zatrzymano 22 osób.

W dniu 4 listopada 2017 r. udaremniona została „ustawka” grup pseudokibiców  Olimpii Elbląg (sympatyzujących z Legią Warszawa) - Stomilu  Olsztyn  w miejscowości Raczki na trasie S7. W wyniku podjętych bezpośrednich działań f-szy KMP zatrzymano 3 osoby.  

„WŁAMANIA”
KP  Biskupiec

Policjanci Komisariatu Policji w Biskupcu w drugim kwartale 2017roku przeprowadzili dwuetapowe działania przeciwko grupie przestępczej działającej na terenie powiatu mrągowskiego  oraz gm. Barczewo, Jeziorany i  Biskupiec, której udowodniono szereg włamań do zbiorników z paliwem w pojazdach ciężarowych, jak również włamań do mieszkań i kradzieży pojazdów.

„NARKOTYKI”
KP  Olsztynek

Postępowanie przygotowawcze RSD-318/17, W wyniku prowadzonych działań operacyjnych oraz dochodzeniowo-śledczych ustalono miejsce, w którym uprawiano konopie indyjskie inne niż włókniste. W wyniku dalszych czynności zatrzymano osoby, które zamieszane były w jej uprawę. Zabezpieczono dowody rzeczowe w postaci profesjonalnych lamp i urządzeń elektrycznych, a także narzędzi służących do hodowli marihuany oraz susz roślinny w ilości 4, 777 kg marihuany.

„OSZUST SAMOCHODOWY”
KP  Barczewo

Unikał kontaktu z pokrzywdzonymi, informował o problemach z transportem, etc. W Gazecie Olsztyńskiej ukazał się artykuł, w którym opisano działalność Radosława T., trudniącego się sprowadzaniem do Polski samochodów, maszyn rolniczych i innego sprzętu jeżdżącego.  Radosław T. pobierał  zaliczki na zakup pojazdów i nie wywiązywał się  z umowy. Łącznie ustalono 15 pokrzywdzonych.

„WŁAMANIA DO OBIEKTÓW HANDLOWYCH”
KP  Dobre Miasto

Od marca 2017 roku  prowadzone były postępowania przygotowawcze w sprawie szeregu włamań do obiektów handlowych, altanek oraz samoobsługowych myjni samochodowych, skąd sprawcy dokonywali kradzieży pieniędzy, narzędzi ogrodniczych w postaci kosy spalinowej, kosiarki, telefonu komórkowego. Sprawcy zostali zatrzymani.

Działalność profilaktyczna:


Komenda Miejska Policji w Olsztynie realizuje 4 wystandaryzowane autorskie programy profilaktyczne:

1. Skierowany do młodzieży program „Czy ponoszę jakieś konsekwencje?” z zakresu odpowiedzialności prawnej;

2. program z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi „Nie tylko dzieci dają się nabrać” skierowany do młodzieży, studentów i osób bezrobotnych;

3. „Pozytywne Rodzicielstwo” - program skierowany do rodziców uczniów klas VI szkół podstawowych;

4. „Bezpieczny Senior” - program realizowany po zaakceptowaniu przez Starostę Olsztyńskiego
     i Prezydenta Olsztyna program

Ponadto w ubiegłym roku olsztyńska jednostka założyła oficjalne konto na portalu społecznościowym „TWEETER” za pomocą którego policjanci starają się w jak najszybszy sposób dotrzeć do mieszkańców naszego regionu. Przy wykorzystaniu tweetera, błyskawicznie przekazywane są informacje dotyczące życia codziennego naszej jednostki jak również działalność profilaktyczna oraz informacje odnośnie niebezpiecznych zachowań kierowców i zdarzeń drogowych z aktualnymi objazdami miejsca zdarzenia. Nasz profil obserwuje już prawie 300 użytkowników a niektóre „tweety” są wyświetlane nawet 5000 razy.

Na zakończenie odprawy Pan insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym, za wykonaną pracę w ubiegłym roku i jej efekty. Komendant Wojewódzki Policji w Oslztynie insp. Tomasz Klimek i Komendant Miejski Policji w Olsztynie podinsp. Piotr Zabuski korzystając z sytuacji, uroczyście podziękowali za długoletnią służbę odchodzącemu na zasłużoną emeryturę z-cy naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie asp. szt. Krzysztofowi Kapuścińskiemu.

rp

Ładowanie odtwarzacza...