Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Barczewo: Komisariat Policji w Barczewie podsumował pracę za 2017r.

Kierownictwo Komisariatu Policji w Barczewie, w ubiegły piątek, podsumowało pracę swojej jednostki za 2017r. Podczas odprawy, która odbyła się w Skarbcu Kultury, p.o. Komendanta Komisariatu nadkom. Marcin Świniarski, przywitał wszystkich gości, a następnie jego zastępca – asp. szt. Marcin Bucholz omówił wyniki pracy swoich funkcjonariuszy za miniony rok. Wszystkiemu przyglądał się Komendant Miejski Policji w Olsztynie – insp. Piotr Zabuski.


W odprawie służbowej, która odbyła się w ubiegły piątek, przewodniczył p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Barczewie nadkom. Marcin Świniarski oraz z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Barczewie asp. szt. Marcin Bucholz. Natomiast gośćmi, którzy wzięli udział w spotkaniu był przedstawiciel Wójta Gminy Purda Marek Orłowski oraz Komendant Miejski Policji w Olsztynie insp. Piotr Zabuski.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania zaproszonych gości przez p.o. Komendanta Komisariatu Policji w Barczewie nadkom. Marcina Świniarskiego. Dalszą część odprawy poprowadził z-ca Komendanta Komisariatu asp. szt. Marcin Bucholz, który zaprezentował stan etatowy jednostki,  podkreślił bardzo dobrą współpracę z lokalnymi samorządami oraz fakt, że bez ich wsparcia nie zawsze dałoby się zrealizować zamierzonych celi. Ponadto omówił pracę funkcjonariuszy komisariatu oraz podległego - Posterunku Policji w Purdzie.

Funkcjonariusze komisariatu oraz podlegli komisariatowi, mogą być dumni ze swojej pracy w 2017 roku. Zarówno w KP w Barczewie jak i PP w Purdzie, odnotowany został wzrost wykrywalności przestępstw w stosunku do roku 2016. Na obecnym poziomie wynosi on 71 %. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w kategoriach przestępstw dotyczących uszkodzeń ciała, bójek, pobić oraz  rozbojów, wykrywalność plasuje się na poziomie 100%. Jak podkreślił Pan Komendant Komisariatu, osiągnięte wyniki to oznaka dużego zaangażowania wszystkich policjantów, za co bardzo im podziękował.

W dalszej części mówiono o wynikach osiągniętych przez służbę prewencji tutejszej jednostki. Policjanci KP Barczewo oraz PP Purda w 2017r. zatrzymali łącznie 116 osób poszukiwanych, z czego 85 z nich było poszukiwanych listem gończym i zarządzeniem o zatrzymaniu, natomiast 31 zostało zatrzymanych na podstawie nakazu doprowadzenia do zakładu karnego lub aresztu śledczego. Ponadto na terenie komisariatu i podległym, odnotowano 442 kolizje drogowe oraz 69 wypadków drogowych. Policjanci podlegli Komisariatowi Policji w Barczewie ubiegłym roku nałożyli 771 mandaty karne. Prawie tyle samo bo ponad 200 interwencji przeprowadzanych przez funkcjonariuszy prewencji zostało zakończonych pouczeniem.

Po wystąpieniu Pan Komendanta, przyszedł czas na zabranie głosu przez przybyłego gościa. Przedstawiciel Wójta Gminy Purda Marek Orłowski podkreślił jak ważnym elementem w dbaniu o wspólne dobro mieszkańców jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa, jest współpraca służb z samorządami.

Nie obyło się również o wspomnieniu jak przydatnym narzędziem w rękach mieszkańców jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, na którą wpłynęło 205 informacji na temat miejsc zagrożonych z czego 93 okazało się potwierdzonych przez policjantów.

Na zakończenie nadkom. Marcin Świniarski podziękował swoim policjantom, podkreślając, że jest komendantem tej jednostki od niedawna i liczy na to, że dzięki ich zaangażowaniu będzie w stanie zrealizować powierzone mu zadania. Następnie głos zabrał przełożony olsztyńskich policjantów podinsp. Piotr Zabuski, który również podziękował i podkreślił rolę funkcjonariuszy w osiąganiu przez jednostkę zamierzonych celów, a także okazał wdzięczność samorządowcom za współpracę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Barczewo insp. Piotr Zabuski podkreślił, że każdy mieszkaniec gminy, nie tylko policjanci czy samorządowcy ma realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa.


ik

Ładowanie odtwarzacza...