Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Odprawa kadry kierowniczej Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

Wczoraj, w olsztyńskim Kapitanacie- siedzibie III rewiru dzielnicowych z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie odbyła się odprawa kadry kierowniczej tutejszej jednostki oraz jednostek podległych. Na spotkaniu pożegnano byłego już komendanta Komendanta Komisariatu Policji w Barczewie - Mariusza Szczepańskiego. Policjanci podsumowali również pracę pionów prewencji oraz kryminalnego.

Wczoraj (15.05.2018) odbyła się odprawa sluzbowa kadry kierowniczej Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz jednostek ościennych. Na miejsce spotkania już poraz kolejny wybrany został olsztyński Kapitanat- siedziba III rewiru dzielnicowych tutejszej jednostki.

Pierwszym punktem odprawy było pożegnano byłego już komendanta Komendanta Komisariatu Policji w Barczewie – kom. w st. spocz. Mariusza Szczepańskiego. Były funkcjonariusz podziekował wszystkim z którymi miał przyjemność współpracować. Również wyraził słowa uznania za trud i pracę policjantkom, policjantom i pracownikom Policji.

Następnie omówiona została praca służby kryminalnej i prewencyjnej, oraz procedura postępowania dowodowego w przypadku użycia materiałów pirotechnicznych na imprezach masowych i w czasie zgromadzeń. Poruszona została również problematyka dzielnicowych, współpracy z mediami oraz kwestie organizacyjne związane z prawidłowym funkcjonowaniem naszej jednostki.

Całe spotkanie odbyło się pod okiem Komendanta Miejski Policji w Olsztynie. insp. Piotra Zabuskiego oraz jego Pierwszego Zastępcy – nadkom. Marka Dumki i p.o. Zastępcy - mł. insp. Roberta Zalewskiego. Komendanci na bieżąco ustosunkowywali się do poruszanych przez kadrę kierowniczą kwestii, a na koniec podziękowali zebranym w Kapitanacie policjantom oraz pracownikom cywilnym za owocną odprawę.

ik