Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Podpisane porozumienia vs przekazania środków na zakup radiowozów dla komisariatów powiatu olsztyńskiego

Komisariaty Policji powiatu olsztyńskiego wzbogacą się o nowe 8 oznakowanych radiowozów. Dziś w Starostwie Powiatowym w Olsztynie podpisano porozumienia w sprawie przekazania połowy środków finansowych przez lokalne samorządy. Pozostała kwota zostanie pozyskana z budżetu policji.

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyło się podpisanie porozumień przez  Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie – insp. Piotra Zabuskiego z przedstawicielami lokalnych samorządów z Biskupca, Dobrego Miasta, Barczewa, Olsztynka, Jezioran, Jonkowa, Gietrzwałdu, Świątek, Dywit, Kolna oraz Purdy. Podpisanie porozumienia z wójtem Stawigudy zostanie podpisane w innym terminie.

Porozumienia dotyczyły przekazania przez lokalne samorządy połowy środków finansowych potrzebnych na zakup 8 nowych radiowozów policyjnych. Pozostała kwota zostanie pozyskana z budżetu policji. Za ponad 1 mln złotych przewidywany jest zakup 4 samochodów typu suv oraz 4 furgonów, które będą posiadały specjalne pomieszczenia do przewożenia osób zatrzymanych.

Zarówno przedstawiciele samorządów jak też Komendant olsztyńskiej policji stoją na stanowisku, iż tylko ścisła współpraca pomiędzy naszymi instytucjami może przynieść wymierne efekty w podniesieniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Ta wspólna idea poprawy jakości życia mieszkańców była priorytetem przy przekazaniu środków finansowych na zakup pojazdu dla Policji.

IK