Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Apel do cudzoziemców w naszym regionie i ich pracodawców !

Z uwagi na zwiększającą się liczbę obcokrajowców, którzy bardzo często są zatrudniani w naszym regionie, zwracamy się z prośbą do ich pracodawców, o zapoznawanie cudzoziemców z przepisami obowiązującymi w naszym kraju. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy organem uprawnionym do zatrzymania cudzoziemca i zawnioskowania o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu, jeśli jest skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub skarbowe.

Z uwagi na zwiększającą się liczbę obcokrajowców, którzy bardzo często są zatrudniani w naszym regionie, zwracamy się z prośbą do ich pracodawców, abyście informowali cudzoziemców o obowiązujących przepisach w Polsce i przestrzegali przed restrykcjami, jakie czekają w przypadku konfliktu z prawem. Zdarza się, że takie osoby zamieszkując w naszym kraju, nie zdają sobie sprawy z obowiązujących przepisów, a także konsekwencji, jakie mogą ponieść, jeśli będą mieli konflikt z prawem. Zależy nam, aby osoby zatrudniające cudzoziemców nie traciły swoich pracowników, którzy na nasz wniosek mogą zostać wydaleni z kraju, za popełnienie przestępstwa umyślnego lub skarbowego.

Dla wyjaśnienia: Dane obcokrajowca, który posiada zezwolenie na pobyt w naszym kraju, a został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub skarbowe, na karę grzywny lub aresztu, zostają umieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. Każde legitymowanie osoby, której dane znajdują się w wykazie osób niepożądanych, skutkuje zatrzymaniem i zawnioskowaniem do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu.

Apelujemy do wszelkich osób przebywających na naszym terenie, o zachowanie się zgodne z prawem! Zwracamy się z prośbą do ich pracodawców, abyście informowali takie osoby o konsekwencjach przekraczania prawa w Polsce!


ik