Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Podsumowanie akcji NURD – pomógł system kamer ITS

Policjanci z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego przeprowadzili działania „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Tradycyjnie funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na poprawę bezpieczeństwa najbardziej zagrożonych uczestników ruchu drogowego. Wyniki pokazują, że piesi również nie są bez winy. Do bieżącego nadzoru nad ruchem kierowców policjanci po raz kolejny wykorzystali system kamer ITS.

Wczoraj (09.08.2018r.) od godzin porannych aż do wieczora trwała policyjna akcja NURD. Ponad siedemdziesięciu mundurowych na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego czuwała nad bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów. To właśnie niechronieni uczestnicy ruchu drogowego podczas zdarzeń drogowych są grupą najbardziej narażoną na utratę życia bądź zdrowia. Na podstawie wyników z przeprowadzonej akcji można stwierdzić, że piesi i rowerzyści również nie są bez winy.

Najważniejszymi grzechami kierowców są m.in. wyprzedzanie innego pojazdu na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed przejściem czy omijanie samochodu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu. W tym celu funkcjonariusze skorzystali z kamer olsztyńskiego systemu ITS. Ostatecznie funkcjonariusze ujawnili prawie 30 nieprawidłowych zachowań. Niepokojący jest fakt, że połowę z tych wykroczeń popełnili sami niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.

rp