Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Nasze wyszkolenie – Wasze bezpieczeństwo. Warsztaty policyjnych wywiadowców

W dniu 12 grudnia 2018 r. Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Olsztynie zorganizował szkolenie doskonalące z zakresu taktyki zatrzymywania osób szczególnie niebezpiecznych w pojazdach samochodowych. Zajęcia dedykowane były dla policjantów wchodzących w skład V ogniwa specjalistycznego Wydziału Interwencyjnego i Sztabu Policji KMP Olsztyn – Wywiadowców. Szkolenie miało formę warsztatową i polegało na przeprowadzeniu symulacji w specjalnych warunkach z wykorzystaniem środków pozoracji co miało przygotować wywiadowców na najtrudniejsze sytuacje z którymi spotykają się w służbie.

Opisywane przedsięwzięcie szkoleniowe jest częścią całorocznego lokalnego doskonalenia zawodowego, którego pomysłodawcą jest Komendant Miejski Policji w Olsztynie, insp. Piotr Zabuski. Nadrzędnym celem szkoleń, które podzielono na bloki tematyczne obejmujące najważniejsze zagadnienia z zakresu taktyki i technik interwencji, jest podniesienie aktywnego bezpieczeństwa funkcjonariuszy. Wdrażane przez Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Olsztynie treści szkoleniowe niejednokrotnie są odzwierciedlaniem rzeczywistych wydarzeń w służbie, w których brali udział nasi policjanci. Pozwala to na bieżąco poprawiać obszary wyszkolenia funkcjonariuszy, w których niezbędna jest wiedza fachowa i doświadczenie. Za realizację wyszkolenia z zakresu Taktyki i Technik Interwencji odpowiedzialny jest mł. asp. Rafał Czerniewski, który poza udziałem w licznych szkoleniach i warsztatach zdobywał doświadczenie pełniąc służbę w ogniwach interwencyjnych jak również w sekcji antyterrorystycznej i pionach kryminalnych policji. Od kilkunastu lat czynnie uprawia sporty walki realizując swoje sportowe ambicje poprzez starty w zawodach oraz działalność instruktorską w formie wolontariatu. Policjant posiada stopień mistrzowski w Karate Kyokushin, które uprawia nieprzerwanie od 1998 roku. Umiejętności z zakresu Taktyki Interwencji poparte są sumienną pracą kom. Tomasza Okorskiego, który odpowiedzialny jest za wyszkolenie strzeleckie. Policjant cieszy się w środowisku strzelectwa sportowego opinią jednego z najlepszych fachowców w Polsce, regularnie zdobywa medale na ogólnopolskich zawodach jak również bierze udział w zawodach wysokiej rangi jako licencjonowany sędzia i trener strzelectwa. Przekłada się to na najwyższy wskaźnik zaliczenia strzelań przez policjantów KMP w Olsztynie wśród jednostek policji garnizonu Warmińsko- Mazurskiego. Nasz instruktor swoją pasją strzelecką zaraża policjantów KMP, którzy coraz chętniej biorą udział w szkoleniach strzeleckich oraz skutecznie reprezentują jednostkę w zawodach strzeleckich, prezentując wysoki poziom umiejętności i plasując się na czołowych miejscach wśród wytrawnych zawodników. Obala to mity krążące w środowiskach strzeleckich jakoby Policjanci byli słabo obyci z bronią i pozytywnie wpływa na postrzeganie naszej formacji jako fachowców w swoich dziedzinach.

Uczestniczący w bieżącym szkoleniu Wywiadowcy, z racji pełnionej przez siebie specyfiki służby w sposób szczególny dostrzegają potrzebę stałego doskonalenia zawodowego.

 

Ładowanie odtwarzacza...

 

Jako funkcjonariusze V ogniwa specjalistycznego Wydziału Interwencyjnego i Sztabu Policji, patrolują ulice w cywilnych ubraniach wykorzystując do tego nieoznakowane pojazdy policyjne, dzięki czemu są w stanie w sposób niezauważalny dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Olsztyna. Służbę pełnią przeważnie w porze wieczorowo-nocnej.

W skład Wywiadowców wchodzą wyselekcjonowani policjanci posiadający doświadczenie zdobyte w pionach służb prewencyjnych i kryminalnych, odnoszący sukcesy na poziomie światowym w sportach walki (1 dan judo, 1 dan jiu-jitsu, kilkukrotne 1 miejsca na mistrzostwach świata i mistrzostwach polski w Jiu-Jitsu i Grapplingu) , posiadający uprawnienia instruktorskie z zakresu taktyki i technik interwencji.

Dodatkowo posiadają wiedzę specjalistyczną dzięki czemu są w stanie realizować zadania z zakresu rozpoznania minersko – pirotechnicznego, ratownictwa medycznego oraz wodnego. Dzięki tej różnorodności są świetnymi fachowcami, przez co trudno ich zaskoczyć w codziennej pracy.

 

 

W szczególności do zadań realizowanych przez Wywiadowców należy zwalczanie i zatrzymywanie sprawców na gorącym uczynku szczególnie społecznie szkodliwych przestępstw. W 2018 r. dokonali zatrzymania 120 sprawców przestępstw na gorącym uczynku oraz 137 osób poszukiwanych.

 

 

Służba pełniona przez wywiadowców charakteryzuje się wysoką efektywnością, która skutkuje wymiernym spadkiem przestępstw i wykroczeń w rejonie działania. Pozwala również na pełną mobilność policjantów oraz ich szybkie i zdecydowanie działanie bez względu na ciężar gatunkowy zaistniałych przestępstw. Wywiadowcy są jedną z najważniejszych sił Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w zwalczaniu przestępczości.

rc