Aktualności

Olsztyn: Udzielanie pomocy przedmedycznej w warunkach bojowych – dalszy ciąg szkolenia policyjnych „wywiadowców”

Jednym z ważnych aspektów służby w policji, jest systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji i utrwalanie zdobytej wcześniej wiedzy i umiejętności. W tym celu organizowany są szkolenia i warsztaty, choćby takie jak te z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, które dla tzw. wywiadowców przygotował Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Po raz kolejny policyjni „szkoleniowcy” z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przygotowali warsztaty doskonalące z myślą o policjantach z V Ogniwa Specjalistycznego Wydziału Interwencyjnego i Sztabu Policji KMP w Olsztynie tzw. wywiadowców. Tym razem z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  

Wywiadowcy niejednokrotnie pojawiają się jako pierwsi na miejscu zdarzenia, gdzie dochodzi do najpoważniejszych zdarzeń kryminalnych m.in. bójek, pobić z użyciem niebezpiecznych narzędzi, uszkodzeń ciała, prób samobójczych czy użycia broni palnej. Do zadań tych policjantów należy m.in. udzielanie fachowej pomocy przedmedycznej w warunkach zagrożenia ze strony sprawców przestępstw oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla Zespołów Ratownictwa Medycznego Państwowego Pogotowia Ratunkowego. Na swoim wyposażeniu posiadają specjalistyczną torbę medyczną typu R-0, która zawiera niezbędny przy pierwszej pomocy sprzęt medyczny a także są przeszkoleni z zakresu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na wstępie szkolenia mł. asp. Rafał Czerniewski z Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Olsztynie omówił taktykę i bezpieczeństwo policjantów – ratowników podczas udzielania pomocy dla osób poszkodowanych w warunkach interwencji policyjnych, którzy to niosąc pomoc sami są narażeni na ryzyko utraty życia bądź zdrowia. Dalszą część zajęć, obejmującą zagadnienia z zakresu ratownictwa, przeprowadził st. sierż. Rafał Wolski z WIiSzP.  Funkcjonariusz od 2012 roku posiada tytuł ratownika Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej, ratownika wodnego (aktywnie związany z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Olsztynie) oraz jest studentem ratownictwa medycznego w Wyższej Szkole Powiślańskiej w Kwidzynie, gdzie ma okazje odbywać praktyki w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, w największych tego typu placówkach w Polsce.

 

 

Osoby którym Wywiadowcy udzielają pomocy posiadają urazy powstałe z różnych przyczyn. Szkolenie zostało dostosowane do ich potrzeb i omawiało przypadki z którymi mogą spotkać się najczęściej:

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych, dzieci i kobiet w ciąży w stanach NZK
 • badanie fizykalne
 • ocena stanu osoby poszkodowanej
 • przyrządowe i bez przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych
 • rany postrzałowe i związane z tym zagrożenia
 • zaopatrywanie ran ciętych i kłutych
 • zaopatrywanie masywnych krwotoków – wstrząs hipowolemiczny
 • urazy kostne – złamania i zwichnięcia
 • udar cieplny i hipotermia
 • postępowanie z osobami podtopionymi
 • zadławienia, zawał serca, epilepsja
 • postępowanie w przypadku wypadków drogowych i zdarzeń masowych
 • triage

Na podsumowaniu szkolenia odbyła się symulacja, której głównym założeniem było udzielenie pomocy dla osoby poszkodowanej masywnie krwawiącej z kończyny dolnej w warunkach zagrożenia użycia broni palnej.

 

Ładowanie odtwarzacza...

 

Szkolenie miało na celu doskonalenie udzielania fachowej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie wywiadowców na najtrudniejsze sytuacje z którymi mogą się spotkać podczas swojej codziennej służby. Realizowane przedsięwzięcie szkoleniowe było częścią całorocznego lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów KMP w Olsztynie, którego pomysłodawcą jest Komendant Miejski Policji w Olsztynie, insp. Piotr Zabuski. Wcześniej (12.12.2018) Zespół Kadr i Szkoleń KMP w Olsztynie zorganizował wywiadowcom szkolenie doskonalące z zakresu taktyki zatrzymywania osób szczególnie niebezpiecznych w samochodach.

(rc/tm)