Aktualności

Olsztyn: Sylwester tuż, tuż – już dziś pomyśl o bezpieczeństwie własnym i innych

Przed nami noc sylwestrowa. Ten szczególny dzień wszystkim kojarzy się z zadowoleniem i dobrą zabawą. Zadbajmy o to, aby bezmyślność i lekceważenie zasad bezpieczeństwa nie zepsuło nam tak długo wyczekiwanej nocy. Postawmy sobie za cel, aby Nowy Rok przywitać z radością i przede wszystkim w pełnym zdrowiu. Co roku zdarza się, że w okresie poprzedzającym Sylwestra dochodzi do przykrych zdarzeń spowodowanych nieumiejętnym obchodzeniem się z petardami i fajerwerkami. Nie zapominajmy, że to właśnie my sami w dużej mierze odpowiadamy za bezpieczeństwo własne i innych.

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa mówią jednoznacznie, że używanie petard oraz innych środków pirotechnicznych w miejscach publicznych jest zakazane. Ograniczenie to, nie obowiązuje w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku. Niestosowanie się do powyższego zakazu zagrożone jest karą grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach. Nie oznacza to również, że w wyznaczonych dniach istnieje dowolność używania przedmiotów zawierających wyroby pirotechniczne np. niezgodnie ich przeznaczeniem co w ostateczności może spowodować szereg negatywnych konsekwencji, nie tylko prawnych, ale przede wszystkim zdrowotnych.

WARUNKI OSTROŻNOŚCI – ZADBAJMY O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH

  • Kupujmy fajerwerki lub petardy wyłącznie u sprawdzonych sprzedawców i tylko takie, które posiadają odpowiednie atesty, oznaczenia klasy bezpieczeństwa, dane producenta i instrukcję obsługi w języku polskim. Upewnijmy się, czy środki pirotechniczne są zapakowane w oryginalne opakowania i czy ich struktura nie jest naruszona.
  • Zawsze używajmy fajerwerków zgodnie z zaleceniami producenta. Nie lekceważmy ostrzeżeń zamieszczonych na opakowaniu a do zabawy wybierzmy odpowiednie miejsce. Pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznej odległości podczas podpalania fajerwerków. Nigdy nie próbujmy odpalać petard w pomieszczeniach zamkniętych, balkonach czy oknach mieszkań.
  • Jeśli nie masz skończonych 18 lat nie próbuj nabyć wyrobów pirotechnicznych – ich sprzedaż jak również używanie dozwolone jest jedynie osobom pełnoletnim.
  • Nie zapominajmy o zwierzętach, które raczej nie przepadają za głośnym hukiem wydawanym przez petardy. Dyskomfort związany z tą wyjątkową nocą może być odczuwalny przez zwierzęta bardzo długo.
  • Koncert a może impreza w plenerze? - Zanim wybierzemy się na jedną z tych imprez zastanówmy się dwa razy czy warto zabierać ze sobą dużą ilość pieniędzy. W zatłoczonych miejscach pole do popisu mają kieszonkowcy, którzy mogą wykorzystać naszą nieuwagę.

W tym roku Stolica Warmii i Mazur dołącza do miast, w których Nowy Rok nie będzie witany petardami. Choć Sylwestrowa noc nieodłącznie, od lat, kojarzy się z wystrzałową - i to dosłownie - zabawą, to dla zwierząt często bywa to traumą. Podkreślają to lekarze weterynarii, wiedzą o tym doskonale opiekunowie pupili, które często bardzo źle znoszą huk petard. Prezydent Piotr Grzymowicz podjął decyzję o przejściu na pokazy świetlne. - Dzisiejsza technologia, coraz większa dostępność laserów, pozwalają na bardzo efektowne i wbijające się w pamięć pokazy. Oczywiście, nie zabraknie muzyki, z którą pokazy są zestrojone, co czyni z nich bardzo nastrojowe widowiska. Miejska, sylwestrowa zabawa odbędzie się na pl. Dunikowskiego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA - KODEKS WYKROCZEŃ:

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 83. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia.

oraz w Ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:

Art. 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Olsztyńska policjanci życzą wszystkim szampańskiej i przede wszystkim bezpiecznej zabawy podczas witania Nowego Roku.

rp