Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowanie za wieloletnią współpracę dla olsztyńskich wodociągów

Komendant Miejski Policji w Olsztynie insp. Piotr Zabuski do swojego gabinetu zaprosił Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie Pana Wiesława Pancera aby osobiście podziękować za dotychczasową wieloletnią współpracę. Szef olsztyńskich policjantów podkreślił bardzo wyraźnie, że razem możemy więcej a aktywność i pomoc w realizacji zamierzonych planów wpływa pozytywnie nie tylko na prace funkcjonariuszy ale również tworzy przyjazną przestrzeń dla naszych mieszkańców i odwiedzających nasze miasto turystów. „Tylko Ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia- prawdziwego poczucia spełnienia.” Anthony Robbins

Proszę o przyjęcie podziękowań za nieocenione wsparcie, jakie udziela Pan

w wielu obszarach Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie.

Jedną z tych szczególnych aktywności jest pomoc przy modernizacji zaplecza

logistycznego naszej jednostki. Nowocześnie wyposażone miejsce pracy olsztyńskich

funkcjonariuszy przekłada się na podnoszenie jakości naszej służby i profesjonalizację

działań Policji.

To między innymi dzięki takiej wymiernej pomocy udaje się skutecznie budować

w mieście bezpieczną przestrzeń dla mieszkańców i turystów odwiedzających nasz region
oraz sprawnie i skutecznie reagować na zagrożenia.

Proszę wraz ze słowami podziękowania przyjąć życzenia dobrego zdrowia

i pomyślności.

 

Olsztyn, dnia 31 stycznia 2019 r.                 Z poważaniem

 

insp. Piotr Zabuski

Komendant Miejski Policji w Olsztynie