Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Biskupiec: O krok od tragedii na przejeździe kolejowym. Kierowca ciągnika wjechał pod nadjeżdżający pociąg

Wczoraj rano, na terenie Biskupca, 36-letni kierowca ciągnika rolniczego wjechał na przejazd kolejowy, wprost pod nadjeżdżający pociąg towarowy. Niewiele brakowało, aby doszło do tragedii. Policja przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności.

Wczoraj (11.03.2019r) po godz. 8 00, na terenie Biskupca, 36-letni kierowca ciągnika rolniczego wjechał na przejazd kolejowy, wprost pod nadjeżdżający pociąg towarowy w wyniku czego doszło do zderzenia. Zdarzenie mogło być bardzo groźne w skutkach - na szczęście, nikomu nic się nie stało. Możemy tu mówić o ogromnym szczęściu kierowcy, ale jednocześnie o ogromnej nieodpowiedzialności tego młodego człowieka – tym bardziej, że prowadził auto, nie posiadając uprawnień do kierowania. Na 36-letniego mieszkańca gm. Biskupiec, policjanci nałożyli dwa wysokie mandaty karne.

Policja przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych.

WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE:

Kierujący pojazdem jest obowiązany:

  • •  zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
  • •  przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
  • • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
  • •  w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

 

Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • •      objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  • •      wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  • •      wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
  • •      omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

 

ik