Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

TWOJA KREW CENNIEJSZA NIŻ ZŁOTO - ZOSTAŃ RATOWNIKIEM ŻYCIA!!!

Data publikacji 27.01.2020

„Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności.” cyt. o. Fabian Kaltbach OFM

Dostrzegając potrzebę ciągłego uzupełniania zapasów krwi będących w zasobach RCKiK w Olsztynie a jednocześnie włączając się w działania służące popularyzacji idei krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Starostwo Powiatowe zaplanowało w dniu 14 lutego 2020 roku w godzinach 08:00 – 13:00 akcję oddawania krwi skierowaną do pracowników oraz interesantów odwiedzających tego dnia urząd.

Krew to jeden z podstawowych i najważniejszych płynów ustrojowych w organizmie człowieka. Różne sytuacje życiowe mogą powodować utratę większej lub mniejszej jej ilości. Przy niewielkim ubytku, nasz organizm jest w stanie sam go zregenerować. Z kolei większe krwotoki mogą stać się przyczyną realnego zagrożenia życia lub zdrowia. Współczesna opieka medyczna nie jest w stanie obejść się bez ważnych partnerów – krwiodawców, którzy są jedynym źródłem zaopatrzenia w ten niezastąpiony lek.

Już po raz kolejny 14 lutego br., Starostwo Powiatowe w Olsztynie wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, zorganizowało kolejną poboru krwi, w którą tradycyjnie włączą się policjanci i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

14 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, po raz kolejny odbędzie się otwarta akcja poboru krwi. Na Sali Sesyjnej w godz. 08:00 – 13:00, dzięki współpracy z RCKiK w Olsztynie powstanie mobilny punkt. Każdy chętny będzie mógł podzielić się swoją płynną tkanką. Pamiętaj, Twoja krew cenniejsza niż złoto!

Celem akcji jest przekonanie lokalnej społeczności do stałego i systematycznego honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianie i przypominanie o potrzebie ciągłego dzielenia się jednym z najcenniejszych darów z potrzebującymi chorymi.

aj