Pomóż Policji w identyfikacji osób

Olsztyn: Zniszczyli szlaban. Pomóż Policji zatrzymać sprawców

Wydział d/w z Przestępczością p-ko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie prowadzi czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawców zniszczenia szlabanu poprzez jego złamanie. Wartość zniszczonego mienia to kwota ponad tysiąca złotych.

Osoby, które rozpoznają mężczyzn widocznych na zdjęciu proszone są o kontakt z policjantami z Wydziału d/w/ z Przestępczością p-ko Mieniu, osobiście przy ul. Partyzantów 23 w Olsztynie lub pod nr telefonu 89 522 38 30 / 112. Informacje można również wysyłać mailowo: joanna.burakiewicz@olsztyn.ol.policja.gov.pl

Jesteśmy świadomi, że załączone zdjęcie z wizerunkami sprawców nie jest perfekcyjne, ale mamy nadzieję, że na jego podstawie wspólnie uda nam się ustalić wizerunki mężczyzn, którzy muszą odpowiedzieć za wandalizm.

rp