Rejon XXIX - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Rejon XXIX

rejon Xxix
dzielnicowy

 

mł. asp. Dominika Bielecka

10-900 Olsztyn
ul. Barcza 13


tel. (89) 522 36 02
kom. 887-876-259


    Rejon odpowiedzialności:

ul. Synów Pułku - granice rejonu

ul. Pstrowskiego parzyste od nr 10 do nr 28b

ul. Niepodległosci 46, 52/58, 62, 66, 68

ul. Kasprzaka parzyste od nr 4 do nr 16, 1/3, 7/9

ul. Grabowskiego parzyste od nr 2 do nr 28, nieparzyste od nr 1 od nr 49

ul. Grzgorzewskiej parzyste od nr 2 od nr 6, nieparzyste od nr 3 od nr 17

ul. Aleja Obrońców Tobruku nieparzyste od nr 1 do nr 7

ul. Gruszowe Sady parzyste od nr 2 do nr 52, nieparzyste do nr 1 do nr 61

ul. Sikorskiego parzyste od nr 2 do nr 2f, 3, 5, nieparzyste od nr 17 do nr 23b

ul. Mielczarskiego parzyste od nr 4 do nr 10a, nieparzyste od nr 3 do nr 13

ul. Plac Lotników parzyste od nr 2 do nr 10a, nieparzyste od nr 5 do nr 9

ul. Traugutta parzyste od nr 2 do rn 12, nieparzyste od nr 1 do nr 7a

ul. Dywizjonu 303 parzyste od nr 2 do nr 18, nieparzyste od nr 1 do nr 19

ul. Metalowa parzyste od nr 2 do nr 8a, nieparzyste od nr 3 do nr 9

ul. Nowaka - bez budynów

ul. Tuwima 2, parzyste od nr 6 do nr 16, 20, 9, 15, 19, 21

ul. Wawrzyczka parzyste od nr 2 do nr 18, 24, 26, parzyste od nr 38 do nr 52, nieparzyste od nr 1 do nr 13

ul. Markiewicza parzyste od nr 2 do nr 8, 12, nieparzyste od nr 3 od nr 9

ul. Wilamowskiego parzyste od nr 2 do nr 18, nieparzyste od nr 1 do nr 25b

ul. Karnickiej parzyste od nr 2 do nr 14, nieparzyste od nr 1 do nr 9, 13, 15

ul. Martyniaka parzyste od nr 2 do nr 28, nieparzyste od nr 1 do nr 31

ul. Wengris parzyste od nr 2 do nr 32,nieparzyste od nr 1 do nr 93

ul. Szekin-Krotowa parzyste od nr 2 do nr 24, nieparzyste od nr 1 d nr 19

ul. Bloka parzyste od nr 2 do nr 10, nieparzyste od nr 1 do nr 9

ul. Wadowskiego parzyste od nr 2 do nr 1, nieparzyste od nr 1 do nr 23

ul. Olszewskiego parzyste od nr 2 do nr 24, nieparzyste do nr 1 do nr 27

ul. Dubińskiego parzyste od nr 2 od nr 12, nieparzyste od nr 1 do nr 43

ul. Młynka parzyste od nr 2 do nr 16, nieparzyste do nr 1 do nr 17

ul. Sakowicza parzyste od nr 2 od nr6, nieparzyste do nr 1 do nr 7

ul. Znanieckiego 1, 2, 3, 6, 9, 17

ul. Krautforsta 2, 3, 4, 5, 6, 12

ul. Szostkiewicz 1, 1a,, 3, 5, 7, nieparzyste od nr 13 do nr 23

ul. Towarnickiego 2, parzyste do nr 6 do nr 14, nieparzyste od nr 1 do nr 15

ul. Izworskiego parzyste od nr 2 do nr 14, 1, 5, 7

ul. Dziamy - bez budynków