Posterunek Policji w Dywitach - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Posterunek Policji w Dywitach

dzielnicowi

 

asp. szt. Krzysztof Robak

11-001 Dywity
ul. Barczewskiego 11
tel.(fax.) 089 522 58 18
kom. 697 880 144

e-mail:dzielnicowy.dobremiasto5@ol.policja.gov.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:


Rejon odpowiedzialności:

Dywity, Barkweda, Bukwałd, Brąswałd, Redykajny, Dągi.

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie do 31 stycznia 2020r.: 

W m. Dywity przy ul. Spółdzielczej okolice  nowo otwartego sklepu Żabka – nieprawidłowe parkowanie, wykroczenia popełniane przez pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię

 

st. asp. Tomasz Maciąg

11-001 Dywity
ul. Barczewskiego 11
tel.(fax.) 089 522 58 17
kom. 697 880 143

e-mail: dzielnicowy.dobremiasto6@ol.policja.gov.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

 

Rejon odpowiedzialności:

Frączki, Gady, Gradki, Nowe Włóki, Plutki, Spręcowo, Tuławki, Ługwałd, Sętal,

Rozgity, Dąbrówka Wielka

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie  do 29 lutego 2020r.: 

W m. Ługwałd – okolice sklepu spożywczego pod kątem wykroczeń porządkowych, spożywania alkoholu, aktów wandalizmu i zniszczenie mienia oraz wykroczeń w ruchu drogowym.

 

mł. asp. Robert Wietrzykowski

11-001 Dywity
ul. Barczewskiego 11
tel.(fax.) 089 522 58 18

e-mail: dzielnicowy.dobremiasto7@ol.policja.gov.pl

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

 

Rejon odpowiedzialności:

Różnowo, Słupy, Kieźliny, Wadąg, Myki, Zalbki, Szypry

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie  do 29 lutego 2020r.: 

W m. Kieźliny przy ul. ks. Jakuba Jagałły 3, przy Przedszkolu Samorządowym "Juniorek" – nagminne przebieganie dzieci i młodzieży przez główną ulicę poza wyznaczonym przejściem dla pieszych, parkowanie pojazdów na chodniku w obrębie przejścia dla pieszych, nie ustępowanie pierwszeństwa pieszym przez kierujących pojazdami.