Posterunek Policji w Purdzie - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Posterunek Policji w Purdzie

dzielnicowi

Kierownik - asp. szt. Jacek Bojarski

 

dzielnicowi:

rejon iV

asp. Jacek Witkowski

11-030 Purda,
 Purda 96a,
tel. (89) 512 22 77
kom. 697 880 146

e-mail: dzielnicowy.barczewo4@ol.policja.gov.pl

Rejon odpowiedzialności:

Biedówko, Kaborno, Klebark Mały, Klebark Wielki, Klewki, Linowo, Ostrzeszewo, Stary Olsztyn, Szczęsna

Trękus, Trękusek, Wojtkowizna, Pajtuny, Pajtuński Młyn, Patryki, Silice, Werandy

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 20 listopada 2018 do 20 maja 2019r.:

Na terenie miejscowości Klewki w okolicy sklepów spożywczych spożywany jest alkohol wbrew obowiązującemu zakazowi oraz dochodzi do zakłócania ładu i porządku publicznego.

 

rejon V

asp. Jacek Witkowski

11-030 Purda,
 Purda 96a,
tel. (89) 512 22 77
kom. 509 398 678

e-mail: dzielnicowy.barczewo5@ol.policja.gov.pl

Rejon odpowiedzialności:

Giławy, Gąsiorowo, Grabowo, Groszkowo, Nerwik, Bałdy, Bruchwałd, Butryny, Chaberkowo, Dziuchy

Kołpaki, Kopanki, Kośno Kolonia, Łajs, Marcinkowo, Nowa Kaletka, Nowa Wieś, Nowy Przykop

Nowy Ramuk, Pokrzywy, Przykop, Purdka, Rykowiec, Stara Kaletka

Wygoda, Zgniłocha, Podlazy, Prejłowo, Purda, Zaborowo

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 20 listopada 2018 do 20 maja 2019r.:

Na drodze powiatowej nr 1471N w miejscowości Prejłowo (na odcinku w kierunku Barczewa) kierujący pojazdami ciężarowymi nie stosują się do znaku B-5

"zakaz wjazdu samochodów ciężarowych" o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 15 ton.