Wydział Dochodzeniowo-Śledczy - Wydział Dochodzeniowo - Śledczy - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Wydział dochodzeniowo - śledczy
Komendy MIEJSKIEJ Policji w OLSZTYNie

 

10-521 OLSZTYN, ul Dąbroszczaków
tel.: +48 (89) 522 35 60
fax: +48 (89) 522 38 65

Naczelnik Wydziału

nadkom. Krzysztof Wilczyński

e-mail: krzysztof.wilczynski@olsztyn.ol.policja.gov.pl

z-ca Naczelnika Wydziału

podinsp. Artur Opalach

e-mail: artur.opalach@olsztyn.ol.policja.gov.pl

Sekretariat:


tel. służbowy: (731) 35 60 fax służbowy: (731) 35 05
tel. miejski (89) 522 35 60, fax miejski (89) 522 35 05