Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zespół ds. Ochrony Informacji NiejawnyCh


10-900 Olsztyn, ul. Partyzantów 23
tel.(0-89) 522-36-90
fax (0-89) 522-33-33

PEŁNOMOCNIK
OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

e-mail: