Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Wydział dw.z przestępczością przeciwko mieniu
Komendy MIEJSKIEJ Policji w OLSZTYNie

 

10-526 OLSZTYN, ul. Partyzantów 23
tel.: 47 73 138 30
fax:  47 73 134 65

 Naczelnik Wydziału

podinsp. Joanna Burakiewicz- Olbryś

e-mail: joanna.burakiewicz-olbrys@olsztyn.ol.policja.gov.pl

z-cA Naczelnika Wydziału

nadkom. Damian Świniarski

e- mail: damian.swiniarski@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony