Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu

Wydział dw.z przestępczością przeciwko mieniu
Komendy MIEJSKIEJ Policji w OLSZTYNie

 

10-526 OLSZTYN, ul. Partyzantów 23
tel.: +48 (89) 522 38 30
fax: +48 (89) 522 34 65

 Naczelnik Wydziału

podinsp. Joanna Burakiewicz- Olbryś

e-mail: joanna.burakiewicz@olsztyn.ol.policja.gov.pl

p.o. z-cA Naczelnika Wydziału

nadkom. Damian Świniarski

e- mail: damian.swiniarski@olsztyn.ol.policja.gov.pl