Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą

Wydział DW. Z PRZESTEPCZOŚCIĄ gospodarczą
Komendy MIEJSKIEJ Policji w OLSZTYNie

 

10-900 OLSZTYN, ul. Wincentego Pstrowskiego 3
tel.: +48 (89) 522 48 20
fax: +48 (89) 522 48 25

P.O. Naczelnik Wydziału

asp. sztab. Natalia Wiśniewska

e-mail: natalia.wisniewska@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 

z-ca Naczelnika Wydziału