Wydział Ruchu Drogowego - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy MIEJSKIEJ Policji w OLSZTYNie

10-900 OLSZTYN, ul. Wincentego Pstrowskiego 3
tel.: +48 (89) 522 38 80
fax: +48 (89) 522 38 85

 

Naczelnik Wydziału

nadkom. SEBASTIAN NOWAK

e-mail: naczelnik.wrd@olsztyn.ol.policja.gov.pl

 

z-ca Naczelnika Wydziału

nadkom. MARIUSZ MIELCARZ

e-mail: mariusz.mielcarz@olsztyn.ol.policja.gov.pl


REFERAT DS. KONTROLI RUCHU DROGOWEGO
KIEROWNIK REFERATU

nadkom. PIOTR GODLEWSKI

e-mail: piort.godlewski@olsztyn.ol.policja.gov.pl

REFERAT OBSŁUGI ZDARZEŃ DROGOWYCH
kIEROWNIK REFERATU

asp. szt. GRZEGORZ KARASZEWSKI

e-mail: grzegorz.karaszewski@olsztyn.ol.policja.gov.pl