Programy profilaktyczne

Pozytywne Rodzicielstwo

„Pozytywne rodzicielstwo” - program profilaktyczno-edukacyjny, skierowany do rodziców dzieci i młodzieży, którego celem jest wypracowanie oraz nauczenie nowoczesnych metod współpracy z różnymi instytucjami, działającymi na rzecz dobra dzieci i młodzieży. Istotnym jest również podjęcie wspólnego działania rodziców i instytucji (np. szkoły i Policji) w celu chronienia młodych osób przed szkodami wynikającymi z uwikłania w sytuacje trudne i niebezpieczne.

Policyjni profilaktycy permanentnie dążą do poszerzania poziomu wiedzy, rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu odpowiedzialności prawno-karnej nieletnich. Olsztyńska Policja pragnie ich wyposażyć w wiedzę m.in. przytaczając definicje takich pojęć jak np. „nieletni”, „demoralizacja”, „czyn karalny”, „środek wychowawczy i poprawczy” oraz podnosić świadomość na temat istniejących zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych tj. alkoholu, narkotyków czy dopalaczy.

Podkreślić należy, że bardzo ważne jest systematyczne monitorowanie zagrożeń przestępczością w placówkach oświatowych na podległym terenie, w tym przestępczością nieletnich. Ponadto bardzo istotne jest kreowanie u rodziców właściwych postaw wyrażających dezaprobatę dla zachowań niezgodnych z prawem oraz wzmacnianie międzyinstytucjonalnych koalicji na rzecz skutecznych i systemowych działań w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.


Zgłoszenia:

Grupy osób zainteresowanych udziałem w programie „Pozytywne rodzicielstwo” zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie – pod numerami telefonu 47 731 47 69 lub 47 731 47 48.

Adres e-mail: profilaktyka.kmp@olsztyn.ol.policja.gov.pl

Powrót na górę strony