Programy profilaktyczne

Razem tworzymy lepszy Internet

Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), który początkowo obejmował jedynie kraje europejskie, obecnie natomiast obchodzony jest w wielu państwach na świecie. Na terenie naszego kraju koordynatorem wydarzenia jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Celem Dnia Bezpiecznego Internetu jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystania Internetu.

Organizatorzy DBI każdego roku zachęcają do wspierania tego przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów oraz zgłaszania ich za pomocą elektronicznego formularza na stronie www.saferinternet.pl .

W 2018 roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był w dniu 6 lutego. W całym kraju zgłoszono 3650 inicjatyw lokalnych - jest to liczba rekordowa!

 

 • Debata Razem tworzymy lepszy Internet
 

 

Każdego roku do obchodów DBI przyłączają się również przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, którzy jeszcze w październiku 2017 roku wspólnie z X Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie i Zespołem Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie opracowali autorski projekt profilaktyczny „Razem tworzymy lepszy Internet” skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z Olsztyna. Projekt został objęty honorowym patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Autorom projektu przyświecały następujące cele:

 • poszerzenie wiedzy uczniów i nauczycieli o zagrożeniach pojawiających się w Internecie i sposobach przeciwdziałania im;

 • podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z bezpiecznymi zachowaniami w Sieci;

 • umożliwienie nauczycielom wymiany doświadczeń związanych z realizacją przedmiotowych treści;

 • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej;

 • zorganizowanie uczniom możliwości wzajemnego uczenia się z wykorzystaniem nowatorskich metod;

 • kształcenie aktywnej postawy uczniów na rzecz rozwoju społeczności lokalnej;

 • wzmacnianie międzyinstytucjonalnych koalicji na rzecz skutecznych i systemowych działań w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.

 

Uroczysta inauguracja projektu odbyła się podczas debaty społecznej w dniu 16 stycznia 2018 r. w auli X Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie. Do zaprezentowania własnych tez i przemyśleń na temat zagrożeń pojawiających się w wirtualnym świecie, a także sposobów przeciwdziałania im zaproszeni zostali, poza Szkołą - Gospodarzem, uczniowie: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, II Liceum Ogólnokształcącego, V Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie.

Wsparciem merytorycznym podczas debaty służyli zaproszeni eksperci: Komendant Miejski Policji w Olsztynie, psycholog Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Olsztynie oraz gość specjalny - przedstawiciel Allegro.pl - Kierownik Zespołu Współpracy z Organami Ścigania, który omówi m. in. zasady bezpiecznych zakupów w Internecie.

Eksperci przybliżyli młodzieży zagrożenia, jakie czyhają na użytkowników Internetu.

Komendant olsztyńskiej Policji opowiedział między innymi o specyfice pracy policjantów zwalczających cyberprzestępczość, wyjaśnił metody działania sprawców tych przestępstw i podpowiedział słuchaczom, w jaki sposób zwiększyć swoje bezpieczeństwo podczas korzystania z zasobów internetowych. Komendant wyjątkowo przestrzegał młodzież przed wykorzystywaniem Sieci do wyrażania krytycznych opinii o innych użytkownikach, nawoływał do przestrzegania zasad netykiety. Wyjaśnił, iż zjawisko internetowego hejtu jest przez policjantów bardzo mocno piętnowane i zachęcał świadków cyberprzemocy, by stawali w obronie pokrzywdzonych i nie bali się reagować.

Przedstawiciel grupy Allegro.pl w swoim wystąpieniu omówił zasady bezpieczeństwa podczas zawierania transakcji internetowych, zapoznał uczestników z metodami działania oszustów, a także apelował, by każdy użytkownik Sieci pamiętał o zasadzie skromności w dzieleniu się informacjami na swój temat. Wyjaśnił, iż dane osobowe, numery kont, zdjęcia pokazujące nasz status materialny, czy informacje o tym, że na jakiś czas zostawiamy mieszkanie bez opieki absolutnie nie powinny być przekazywane do ogólnej wiadomości.

 

 • Debata Razem tworzymy lepszy Internet
 • Debata Razem tworzymy lepszy Internet
 • Debata Razem tworzymy lepszy Internet
 • Debata Razem tworzymy lepszy Internet
 • Debata Razem tworzymy lepszy Internet
 

 

Podczas debaty zaprezentowany został również filmik przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Olsztynie, pokazujący sposób postrzegania przez młodzież internetowych zagrożeń. Uczestnicy otrzymali również zakładki do książek, na których zamieszczone zostały porady dotyczące bezpieczeństwa w Sieci.

 

W kolejnych dniach dbyły się spotkania edukacyjne w olsztyńskich szkołach średnich, prowadzone przez przedstawiciela Grupy Allegro, który dzielił się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. W spotkaniach wzięło udział ponad 220 uczniów.

 

 • Debata Razem tworzymy lepszy Internet
 • Spotkania z młodzieżą
 • Spotkania z młodzieżą
 • Spotkania z młodzieżą
 • Spotkania z młodzieżą
 
 
 
 • Plakat projektu

Film Konferencja

Pobierz plik Konferencja (format mp4 - rozmiar 45.91 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony