Awanse, wyróżnienia i medale…, tak wyglądały uroczyste obchody Święta Policji 2020 w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie

Policjanci oraz pracownicy cywilni z Komendy Miejskiej Policji z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego ceremonialnie obchodzili swoje święto. Mimo obecnej sytuacji panującej na świecie związanej z epidemią COVID-19 w ograniczonej liczbie zaproszonych gości Polska Policja miała powody do dumy. Tegoroczne obchody Święta Policji były doskonałą okazją, aby przypomnieć o historii Polskiej Policji. W tym roku przypadała m.in. 101. Rocznica Powstania Policji Państwowej, 95-lecie powołania Policji Kobiecej, 30-lecie powstania NSZZP oraz 30-lecie uchwalenia Ustawy o Policji. W uroczystym apelu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, Starosta Powiatu Olsztyńskiego – Andrzej Abako, z-ca Prezydenta m. Olsztyn – Ryszard Kuć, Burmistrz Biskupca – Kamil Kozłowski oraz Kapelan Komendy Miejskiej w Olsztynie – ks. Arkadiusz Suchowiecki.

Tegoroczne obchody Święta Policji odbyły się 28 lipca 2020 roku na placu apelowym w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego. Gospodarzem ceremonii był Komendant Miejski Policji w Olsztynie insp. Piotr Zabuski, który przemówienie rozpoczął od przywołania historycznych momentów tworzących obecny obraz Polskiej Policji, która z dnia na dzień cieszy się coraz to większym zaufaniem społecznym i na które to pracuje każdy policjant oraz pracownik Policji z osobna.

Powody do świętowania…

Insp. Piotr Zabuski przypomniał, że dokładnie 101 lat temu, 24 lipca 1919 roku została uchwalona przez Sejm Ustawa o Policji Państwowej, na której mocy powstała nowa formacja, której cele od lat są niezmienne. Od początku istnienia, Policja Państwowa była organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych, a jej głównym, zadaniem od ponad wieku jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Szef olsztyńskich policjantów podkreślił udział w tworzeniu naszej formacji płci pięknej, która w tym roku obchodziła 95-rocznicę powołania policji kobiecej. Istotnym podczas przywołania tego wątku było podkreślenie, że Polska Policja od początku swojego istnienia nie oceniała policjantów i policjantek przez pryzmat płci a zwracała uwagę przede wszystkim na predyspozycje oraz przygotowanie do pełnienia służby. Dziś w strukturach Policji służbę pełni około 15 tysięcy funkcjonariuszek. Aktualnie 20% stanowisk kierowniczych w naszej formacji piastowanych jest przez kobiety i systematycznie ta liczba się powiększa. W KMP w Olsztynie służbę pełni 121 policjantek, a 86 kobiet pracuje na stanowiskach cywilnych.

30-lecie swojego powstania w tym roku obchodził również Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. Prelegent, wspomniał o pomocy przedstawicieli związków zawodowych w trosce o codzienne sprawy wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji wpływając przy tym na kształt praw i obowiązków policjantów mając również na względzie ich sytuację materialną.

Święto Policji było również doskonałą okazją, aby wrócić do podstawowego i nadal obowiązującego aktu prawnego regulującego funkcjonowanie naszej formacji. Mowa była o treści Ustawy o Policji, która została uchwalona również trzy dekady temu a dokłądnie w dniu 6 kwietnia 1990 roku.

 

  • KMP w Olsztynie - Święto Policji
  • KMP w Olsztynie - Święto Policji
  • KMP w Olsztynie - Święto Policji

 

Kolejnym etapem uroczystego apelu było wręczenie odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienie jednego z policjantów przez Komendanta Głównego Policji. I choć w uroczystości Święta Policji na placu przy ul. Pstrowskiego w Olsztynie uczestniczyła ograniczona liczba osób, mimo to, nowe pagony w całej KMP w Olsztynie mogło założyć 176 policjantów. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czterech funkcjonariuszy z naszej komendy zostało wyróżnionych medalami za długoletnią służbę. Trud, który każdego dnia na rzecz poprawy bezpieczeństwa wkładają policjanci ruchu drogowego została zauważona i doceniona przez Komendanta Głównego Policji, który z okazji Święta Policji wyróżnił naczelnika olsztyńskiej drogówki nadkom. Sebastiana Nowaka. Za szczególne zasługi w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, nadaniem z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego złotą odznaką „zasłużony policjant” wyróżniono zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie insp. Romana Kusia. Minister Mariusz Kamiński medalami brązowym i srebrnym za zasługi w dziedzinie realizacji ustanowionych zadań Policji wyróżnił: Starostę Powiatu Olsztyńskiego – Andrzeja Abakę, Burmistrza miasta Biskupiec – Kamila Kozłowskiego, koordynatorkę Zespołu Kadr i Szkolenia – Julitę Korus-Bazydło oraz pracownika cywilnego z Zespołu Prezydialnego – Klaudię Gryczewską.

 

  • KMP w Olsztynie - Święto Policji
  • KMP w Olsztynie - Święto Policji
  • KMP w Olsztynie - Święto Policji

 

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek podczas swojego przemówienia słał słowa podziękowania wszystkim policjantkom, policjantom oraz pracownikom cywilnym za codzienną rzetelną, sumienną służbę i pracę. Przełożony warmińsko-mazurskich policjantów podkreślił, że to właśnie dzięki każdemu z osobna nasza formacja cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym a społeczeństwo poczuciem bezpieczeństwa.

Ważną chwilą, mimo obecnej sytuacji, przez którą nie mogliśmy spotkać się w większym gronie – były podziękowania płynące w stronę władz samorządowych z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Podczas apelu, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek wraz z Komendantem Miejskim Policji w Olsztynie insp. Piotrem Zabuskim podziękowali wszystkim, którzy bezpośrednio lub pośrednio troszczą się o sprawy związane z bezpieczeństwem a także o te, które związane są z poprawą warunków pracy policjantów i pracowników cywilnych.

Słowa podziękowania padły również w kierunku rodzin i bliskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy w tym szczególnym dniu z uwagi na panujące obostrzenia nie mogli uczestniczyć w obchodach Święta Policji. Szef Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego na czele z Komendantem Miejskim Policji w Olsztynie podziękowali rodzinie i bliskim, którzy każdego dnia czekają na bezpieczne powroty do domu i którzy swoim wsparciem i wyrozumiałością pozwalają na skuteczne realizowanie zamierzonych celów. Najbliżsi policjantów i pracowników cywilnych stanowią nieodłączny element policyjnej rodziny.

„Wszystkim zebranym, jak również nieobecnym na dzisiejszej uroczystości ze względu na epidemiologiczne obostrzenia – policjantom, pracownikom Policji jeszcze raz serdecznie dziękuję”.

                                                                                                                                                                                                                                                               insp. Piotr Zabuski

rp
 

Powrót na górę strony