Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Nietrzeźwy ojciec zatrzymany przez policjantów

Funkcjonariusze z KMP w Olsztynie zatrzymali w policyjnym areszcie 35-letniego mężczyznę, który awanturował się z rodziną. W domu oprócz żony znajdowała się trójka małych dzieci. Odseparowanie sprawcy od pozostałych domowników bez obciążenia ich dodatkowymi kosztami związanymi z zatrzymaniem, było możliwe dzięki art. 15a Ustawy o Policji, zgodnie z którym funkcjonariusz ma prawo zatrzymać sprawcę przemocy stwarzającego zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Wczoraj około godziny 21.00 na telefon oficera dyżurnego zadzwoniła 17-latka z prośbą o przyjazd policjantów. Z jej relacji wynikało, że nietrzeźwy ojciec wszczął awanturę z matką. Podczas interwencji mężczyzna ubliżał żonie słowami wulgarnymi. Z uwagi na to, że 35-latek był pijany i agresywny został zatrzymany przez funkcjonariuszy zgodnie z art.15a Ustawy o Policji, który daje możliwość odseparowania sprawcy przemocy domowej od pozostałych domowników. Zatrzymanie to nie obciąża rodziny dodatkowymi kosztami, tak jak jest np. przy zatrzymaniu do wytrzeźwienia.

Od początku roku policjanci z Olsztyna skorzystali z możliwości zatrzymania sprawcy z art. 15a Ustawy o Policji – 353 razy. Funkcjonariusze wypełnili 849 formularzy „Niebieskiej Karty”. Odnotowano 964 osoby wobec, których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie., z tego– 759 kobiet. Z policyjnych statystyk wynika, że 854 osoby mogą stosować przemoc w swoich rodzinach.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie pamiętaj, że sprawca każdego rodzaju przemocy powinien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej !!!

Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa pozostałych domowników podejmij następujące czynności:

 1. W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) lub prokuratora; szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia;
 2. W razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej – możesz zażądać wystawienia zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (wzór zaświadczenia znajdziesz w załączniku zaśw. lekarskie);
 3. Możesz skorzystać z porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, dzwoniąc pod numer Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 801 – 120 – 002 (pon. – sob. 8:00 – 22:00; niedz. i święta 8:00 – 16:00) lub Policyjnego Telefonu Zaufania – 800 – 120 – 226 (codziennie w godz. 9:30 – 15:30, od godz. 15:30 do 9:30 włączony jest automat).
 4. W celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do odpowiedniej instytucji. Kompetencje instytucji i organizacji pomocowych są następujące:
 • Ośrodki pomocy społecznej – pomoc w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych;
 • Powiatowe centra pomocy rodzinie – pomoc w sprawach prawnych, socjalnych, terapeutycznych, poradnictwo na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w danej miejscowości;
 • Ośrodki interwencji kryzysowej – zapewniają schronienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, udzielają wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych;
 • Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – bezpłatne schronienie dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie, udzielanie pomocy specjalistycznej: psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej, opracowują plan pomocy;
 • Prokuratura, Policja – osoba pokrzywdzona może w tych instytucjach złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się ;
 • Sąd rodzinny i opiekuńczy – osoba pokrzywdzona może złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub wniosek dotyczący spraw opiekuńczych małoletnich;
 • Ochrona zdrowia – wystawianie zaświadczeń lekarskich o doznanych obrażeniach, udzielenie pomocy lekarskiej, poradnictwo dot. specjalistycznych poradni medycznych;
 • Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – jeżeli przemocy w rodzinie towarzyszy picie alkoholu, można złożyć z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.
Powrót na górę strony