Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Policjantki z Holandii z wizytą na Warmii i Mazurach

Na terenie Olsztyna i powiatu olsztyńskiego gościły przedstawicielki Policji holenderskiej. Policjantki spotkały się ze studentami Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie oraz z uczniami Zespołu Szkół w Olsztynku. Wizyta odbyła się w ramach autorskiego projektu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie „Nie tylko dzieci dają się nabrać”, którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi poprzez działalność edukacyjną prowadzoną wśród młodzieży szkolnej, studentów i osób poszukujących

 W maju 2015 roku policjanci Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie rozpoczęli realizację autorskich działań prewencyjnych przeciwko handlowi ludźmi pod hasłem „Nie tylko dzieci dają się nabrać”. W ramach projektu - podobnie, jak w roku ubiegłym - Komendant Miejski Policji w Olsztynie zaprosił do swojej jednostki przedstawicieli Policji holenderskiej. Wizyta możliwa była również dzięki realizacji przez Komendę Główną Policji we współpracy z Policją holenderską projektu „Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa. Praca w Holandii”, a także dzięki wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

W dniach 9 – 10 czerwca Irena de Ruig – specjalistka ds. problematyki migracyjnej oraz Sietska Johannes z Wydziału Przestępczości Migracyjnej i Handlu Ludźmi z garnizonu Haaglandem wspólnie z podkom. Katarzyną Świątek z Komendy Głównej Policji prowadziły prelekcje edukacyjne dla młodzieży szkolnej i studentów. Olsztyńscy policjanci planując poszczególne spotkania mieli na uwadze, iż właśnie przedstawiciele tej grupy wiekowej mogą planować wyjazdy za granicę w celach zarobkowych. Doskonałą ku temu okazją są zbliżające się wakacje – zwłaszcza trzymiesięczna przerwa studentów, a także posiadany zawód i umiejętności, jakie zdobywają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o takich profilach, jak m.in. kucharz lub kelner.

Pierwsze spotkanie – współorganizowane z przedstawicielami Biura Karier UWM i Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej odbyło się w Auli Błękitnej Centrum Konferencyjnego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. W seminarium naukowym uczestniczyło kilkudziesięciu studentów Wydziału Prawa i Administracji, którym policjantki z Holandii przybliżyły sytuację na holenderskim rynku pracy oraz przykładowe uprawnienia przysługujące pracownikom w tym kraju. Funkcjonariuszki omawiając zagrożenia czyhające na migrantów zarobkowych, podpowiedziały, na co zwrócić uwagę szukając pracy za granicą, jakie formalności należy dopełnić w kraju jeszcze przed wyjazdem i jak się do takiego wyjazdu przygotować. Studenci usłyszeli również od Holenderek wiele historii z ich pracy zawodowej, w których miały do czynienia z wyzyskiwaniem Polaków przez nieuczciwych pracodawców. Irena de Ruig przywołała definicję handlu ludźmi i prawne sankcje przewidziane w Holandii za popełnienie tego przestępstwa, a Sietska Johannes przedstawiła procedury, jakie obowiązują policjantów w sytuacji podejrzenia, że mają do czynienia z ofiarą handlu ludźmi.

Drugiego dnia wizyty policjantki gościły w Olsztynku, gdzie spotkały się z uczniami tamtejszego Zespołu Szkół, w tym z uczniami klas o profilu mundurowym. Podczas dwóch spotkań, w których uczestniczyli uczniowie szkoły licealnej, zawodowej i technikum, funkcjonariuszki przestrzegały młodzież przed nieprzemyślanymi wyjazdami poza granice kraju. Irena de Ruig uświadomiła młodzież, iż podobnie, jak planujemy turystyczną wycieczkę zagraniczną, opierając się na sprawdzonych biurach podróży i rozważając, co warto zapakować do walizki, tym bardziej świadomie powinniśmy podchodzić do wyjazdów w celach zarobkowych. Apelowała, by korzystać tylko ze sprawdzonych ofert i legalnie działających pośredników pracy, zawierać pisemne umowy i zobowiązania, a bliskim, którzy zostają w kraju przekazać informację dokąd jedziemy, zostawić adres pracodawcy i miejsca naszego pobytu, aktualne zdjęcie. Nie bez znaczenia jest również dbanie o regularny kontakt z rodziną. Sietska Johannes podkreślała, iż w Holandii można odnieść sukces zawodowy – nawet będąc migrantem zarobkowym. Jednak – jak podkreślała policjantka - udaje się to tylko tym, którzy dobrze przygotowują się do wyjazdu, a w sytuacji kryzysowej potrafią zaprotestować przed wyzyskiem i szukają pomocy, gdy jest to niezbędne. By ułatwić ewentualne szukanie wsparcia, prelegentki przedstawiły wykaz instytucji i organizacji pomocowych, funkcjonujących na terenie Holandii. W sytuacji stania się ofiarą jakiegokolwiek przestępstwa, zachęcały również do kontaktu z najbliższą jednostką Policji.

Na zakończenie wizyty na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, funkcjonariuszki spotkały się z Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Olsztynku i przedstawicielami olsztyńskiego Wydziału Prewencji, by wymienić się wiedzą i doświadczeniami zawodowymi.

 

 

Projekt „Nie tylko dzieci dają się nabrać” został zainicjowany przez olsztyńskich policjantów w maju ubiegłego roku. Celem projektu jest przede wszystkim:

  1. zwrócenie uwagi młodych ludzi na zagrożenia wynikające z podejmowania dorywczej pracy za granicą;

  2. wyposażenie w wiedzę dotyczącą procederu handlu ludźmi oraz we wskazówki gdzie i jak szukać pomocy jeśli ktoś stanie się ofiarą tego procederu;

  3. ograniczenie przestępstw związanych z wyzyskiem i zmuszaniem do niewolniczej pracy obywateli naszego kraju.

 

lc/ab

Powrót na górę strony