Biskupiec: Obchody Święta Policji 2017 w Biskupcu - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Biskupiec: Obchody Święta Policji 2017 w Biskupcu

W tym roku Wojewódzkie Obchody Święta Policji dla garnizonu warmińsko-mazurskiego odbyły się w Biskupcu. W uroczystości wzięli udział m. in.: posłowie i senatorowie, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. Komendę Główną Policji reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach. Wyróżnieni policjanci otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe, odznaki policyjne oraz nominacje na wyższy stopień służbowy.

Oficjalnie swoje święto Polska Policja obchodzi co roku 24 lipca. Data ta nie jest przypadkowa, bowiem przypomina o rocznicy powołania w 1919 roku przez Sejm RP Policji Państwowej.

Centrum wydarzeń podczas warmińsko-mazurskich obchodów Święta Policji w 2017 roku zostało zlokalizowane w Biskupcu. Uroczystość poprzedziła msza w Kościele Św. Jana Chrzciciela. Mszę odprawił Arcybiskup Edmund Piszcz przy udziale Proboszcza parafii ks. Wiesława Badury oraz Kapelana KWP w Olsztynie Zbigniewa Czernika i kapelana KMP w Olsztynie ks. Arkadiusza Suchowieckiego. W uroczystościach wzięli udział posłowie i senatorowie, wicewojewoda warmińsko-mazurski Sławomir Sadowski, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, szefowie służb współpracujących z Policją, przedstawiciele samorządu na Warmii i Mazurach, a także Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek wraz ze swoimi zastępcami oraz kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych garnizonu warmińsko-mazurskiej Policji. Wśród gości zalazła się także delegacja policji holenderskiej z regionu Limburg, Warmińsko-mazurscy funkcjonariusze ściśle współpracują z tamtejszymi policjantami już od dziewięciu lat.

 

 

 

Poświęcenie, szacunek, honor, etos, zaufanie

 

Kolejną częścią zaplanowanych uroczystości był apel, który rozpoczął się odegraniem Hymnu RP. Zaproszonych gości przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek:

„Witam wszystkich z wielkim szacunkiem i cieszę się, że spotykamy się w tak licznym gronie na obchodach Święta Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. W tej formule świętujemy po raz pierwszy. Jest mi szczególnie miło także z tego względu, że spotykamy się dziś w Biskupcu. W tutejszym komisariacie miałem przyjemność pracować przez cztery lata. Tegoroczne obchody objęte są honorowym patronatem Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.”

 

Komendant odczytał także list od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w którym znalazły się podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy za ich służbę, za to, że stoją na straży prawa i porządku i są zawsze tam, gdzie inni potrzebują pomocy. Dzięki temu Polska jest dziś krajem bezpiecznym, mieszkańcy czują się bezpiecznie i to jest właśnie rezultat tej służby.

 

Głos zabrał także Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach.

„Policjanci każdego dnia udowadniają, jak ważna jest ich służba i pomoc niesiona drugiemu człowiekowi. To wasza zasługa, że jeżeli zapytamy naszych mieszkańców, czy czują się bezpiecznie w swoim mieście, to 90 % odpowie, że tak. (…) Obraz dzisiejszej Policji tworzycie także wy – policjanci i pracownicy garnizonu warmińsko - mazurskiego.”

 

W kolejnym wystąpieniu do zebranych zwrócił się Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, który również podziękował policjantom za ich codzienną, efektywną służbę. Przypomniał przy tym bogatą i długą historię polskiej policji, która choć obchodzi w tym roku 98 rocznicę powstania, to podstawy jej utworzenia sięgają znacznie wcześniej.

Życzenia policjantom i pracownikom Policji złożył także przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie nadkom. Sławomir Koniuszy. Odniósł się m.in. do etosu służby, który w jego ocenie postrzegany jest wyłącznie jako katalog szczególnych obowiązków policjanta. Podkreślił, że:

„Etos służby to nie tylko kwestia honoru, umiłowania ojczyzny czy gotowości do poświęcenia własnego życia. Etos to także obowiązki państwa wobec policjanta. To przede wszystkim obowiązek zapewnienia jemu i jego rodzinie godnego bytu, to obowiązek zapewnienia jemu i jego rodzinie godnego bytu, to obowiązek chronienia go przed oszczerstwami i niegodziwością ludzi nieuczciwych, to obowiązek stania na straży jego apolityczności, na której opiera się zaufanie społeczne”.

Na zakończenie głos zabrał także współgospodarz uroczystości Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski, który podkreślając radość z tego, że to w Biskupcu w tym roku policjanci obchodzili swoje święto, policjantom i pracownikom cywilnym policji życzył wszelkiej pomyślności w dalszym życiu zawodowym i prywatnym.

 

 

 

Świętowanie z myślą o mieszkańcach

W trakcie uroczystości Święta Policji w Biskupcu funkcjonariusze przygotowali dla mieszkańców i gości stanowiska promocyjno - informacyjne. Nie zabrakło stoiska profilaktycznego, gdzie prezentowano m. in. działanie aplikacji Moja Komenda oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Chętni mogli także przymierzyć alcogogle oraz narkogogle, które pozwalają uzmysłowić sobie, jak negatywnie alkohol i środki odurzające wpływają na zachowanie i koordynację ruchową człowieka. Na stanowisku promocyjnym obejrzeć można było sprzęt policyjny wykorzystywany na co dzień przez funkcjonariuszy. Były to m. in.: motocykle policjantów ruchu drogowego, poduszkowiec wykorzystywany przez policyjnych wodniaków, pojazd służbowy wykorzystywany w codziennej służbie przez policjantów z wydziału patrolowo-interwencyjnego, ambulans pirotechniczny z wyposażeniem, z którego podczas akcji korzystają policjanci z Zespołu Minersko-Pirotechnicznego SPAP KWP w Olsztynie oraz pojazd do przewozu osób zatrzymanych i konwojowanych, wykorzystywany przez policjantów z Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie.

 

 

 

Odznaczenia i awanse funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

Jak co roku podczas obchodów Święta Policji funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym wręcza się awanse i odznaczenia. W tym roku na wyższy stopień służbowy awansowało 214 policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

W korpusie szeregowych policji- 44 funkcjonariuszy,

W korpusie podoficerów policji: 71 funkcjonariuszy,

W korpusie aspirantów policji: 84 funkcjonariuszy,

W korpusie oficerów młodszych: 13 funkcjonariuszy.

Komendant Miejski Policji w Olsztynie insp. Piotr Zabuski awansował w korpusie oficerów starszych policji. Do tego korpusu awansował również podinsp. Marcin Cydzik- Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Biskupcu.

Oprócz awansów policjanci wyróżnieni zostali również medalami i odznakami. Brązową odznakę "Zasłużony Policjant" otrzymali podinsp. Joanna Burakiewicz- Olbryś- naczelnik Wydziału Kryminalnego, podinsp. Andrzej Bohdanowicz- p.o. naczelnika Wydziału Wywiadowczo- Patrolowego oraz asp. Szt. Jacek Wójcik- dyżurny Komisariatu Policji w Barczewie.

Srebrny medal za długoletnią służbę otrzymał st. asp. Grzegorz Karaszewski. Brązowy- asp. szt. Piotr Sielawa oraz nadkom. Jarosław Witowicz.

Warto zaznaczyć, że Policja to nie tylko funkcjonariusze lecz również urzędnicy i pracownicy cywilni, których rzetelne i profesjonalne wykonywanie obowiązków przekłada się na sprawne i efektywne funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Dlatego medalami za długoletnią służbę zostały odznaczone dwie pracownice. Złoty medal otrzymała pani Krystyna Gems- pracownik Wydziału Administracyjno- Gospodarczego. Srebrny- pani Monika Bachanek pracująca na codzień w Wydziale Dochodzeniowo- Śledczym.

Być liderem

W tym roku poraz pierwszy w naszej komendzie wprowadzone zostały odznaczenia "Lider". Pamiątkowe tablice zostały wręczone w podziękowaniu z uczciwą i rzetelną pracę i miały wyróżnić tych policjantów i pracowników cywilnych, którzy są szczególnie zaangażowani w realizację swoich obowiązków służbowych.

Wybór "liderów" należał do ich przełożonych, którzy zgłaszając swoją kandydaturę musieli w odpowiedni sposób uzasadnić swoją decyzję. Tym sposobem wyłonionych zostało 22 liderów, którzy podczas obchodów Święta Policji w Olsztynie otrzymali pamiątkowe odznaczenia.

Liderami wśród Policjantów i Pracowników Komisariatów zostali:

- podkom. Krzysztof Kończyk- kierownik referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Biskupcu

- sierż. szt. Mariusz Gawęda- policjant kryminalny Komisariatu Policji w Olsztynku

- sierż. szt. Grzegorz Mierzejewski- dochodzeniowiec z Komisariatu Policji w Dobrym Mieście

- Beata Jeżewska- sekretarka Komisariatu Policji w Barczewie

Liderem wśród kierownictwa Komisariatów Policji powiatu olsztyńskiego został:

- podkom. Tomasz Didjurgeit

 

Liderami wśród Policjantów i Pracowników Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zostali:

- Irena Kirsztein- Lider wśród pracowników administracyjno-gospodarczych KMP w Olsztynie

- Natalia Właszyn- Lider wśród pracowników kadrowo-logistycznych

- Ewa Pokropska- Lider ds. problematyki prezydialnej

- kom. Jarosław Witowicz- Lider wśród kadry zarządzającej

- Lidia Cynt- Lider ds. profilaktyki kryminalnej KMP

- asp. Piotr Demianiuk- Lider wśród policjantów dochodzeniowo-śledczych KMP

- kom. Wiesław Koziorowski Lider wśród dyżurnych SK KMP

- sierż. Adam Sikora- Lider wśród policjantów ruchu drogowego KMP

- sierż. Marcin Sońta- Lider wśród policjantów służby interwencyjnej KMP

- asp. Piotr Jankowski- Lider ds. problematyki wykroczeń KMP

- podkom Zuzanna Wiłun – Karłowicz- Lider służby operacyjno-rozpoznawczej KMP

- mł.asp. Małgorzata Zakrzewska- Lider wśród policjantów służby dzielnicowej KMP

- asp. szt. Piotr Perdian- Lider służby wywiadowczo-patrolowej KMP

- sierż szt. Monika Raźniewska- Lider ds. zwalczania przestępczości narkotykowej

 


 

 

Chronić i pomagać

Do podstawowych zadań policjantów należy ochrona życia i zdrowia obywateli, należącego do nich mienia oraz ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie codziennie podejmują około 100 interwencji. Zgłoszenia dotyczą zarówno drobnych wykroczeń jak i poważnych przestępstw. Tylko w ciągu ubieglego roku funkcjonariusze obsługiwali ponad 5 tysięcy zdarzeń drogowych. Zatrzymali blisko 400 nietrzeźwych kierowców.

W 2016 roku dochodzeniowcy w naszej komendy prowadzili ponad 7 tysięcy postępowań w sprawach o przestępstwa. Zatrzymali ponad 2 tysiące osób podejrzanych. Odzyskali mienie o łącznej wartości ponad 1 miliona złotych. Podczas prowadzonych postępowań zabezpieczyli mienie o wartości ponad 200 tysięcy złotych. Do sądu trafiło bliksko półtora tysiąca aktów oskarżenia.

Oprócz obsługi interwencji i prowadzenia spraw policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zajmują się również prewencją kryminalną. Niewątpliwie najprzyjemniejszą jej częścią są spotkania z najmłodszymi, którzy w wypiekami na twarzach słuchają o ich pracy i chętnie uczestniczą w pokazach służbowego sprzetu. Dzięki festynom, pogadankom i zabawom dzieci uczą się podstawowych zasad bezpieczeństwa zarówno podczas codziennego życia jak i wypoczynku podczas ferii zimowych i wakacji. Najmłodsi dowiadują się na czym polega praca policjanta i na własne oczy mogą zobaczyć prowadzone przez nich akcje. Podczas spotkań zadają tysiące pytań, które nierzadko zaskakują policjantów i motywują ich do ciągłego rozwijania swojej wiedzy.

 

 

kwp olsztyn/ ab