Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Rozmowy z nauczycielami o niebezpiecznych stronach Internetu

Przedstawicielka Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej wzięła udział w roli prelegenta w  Konferencji „Ochrona dzieci w Sieci”, zorganizowanej przez samorząd województwa warmińsko – mazurskiego i Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Uczestniczący w spotkaniu nauczyciele, pedagodzy i dyrektorzy szkół poznali zagrożenia, jakie czyhają na najmłodszych w świecie wirtualnym i dowiedzieli się, jak im przeciwdziałać.

„Ochrona dzieci w Sieci” – pod takim hasłem w minioną sobotę (24.03.) odbyła się konferencja zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Warmińsko Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni zostali przedstawiciele oświaty – dyrektorzy szkół z całego województwa, nauczyciele i pedagodzy. Inicjatywa zgłoszona została jako lokalne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2018.

Zgodnie z założeniami organizatorów głównym celem było zapoznanie uczestników z zagrożeniami czyhającymi na dzieci w Sieci, wyjaśnienie negatywnego wpływu Internetu na dziecko oraz omówienie zasad programowania bezpieczeństwa w Sieci. By osiągnąć założone cele do współudziału w przedsięwzięciu jako prelegenci zaproszeni zostali przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie oraz Mistrzowie Kodowania Samsung.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie pani Sylwii Jaskulskiej, członka zarządu województwa warmińsko – mazurskiego, która powitała uczestników i wyjaśniła cel spotkania.

 

Następnie o zagrożeniach czyhających na dzieci w Sieci i sposobach ochrony najmłodszych przed tymi niebezpieczeństwami opowiedziała Lidia Cynt z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej KMP w Olsztynie. Podczas swojego wystąpienia przedstawicielka Policji omówiła najważniejsze trendy korzystania z Internetu przez najmłodszych, przywołała najchętniej odwiedzane przez nich witryny i sposób spędzania czasu w Sieci. Wyjaśniła, z jakimi niebezpieczeństwami wiąże się świat wirtualny i szczegółowo omówiła niebezpieczne treści, zachowania, kontakty, a także naruszenia w obszarze ochrony danych osobowych i prywatności oraz zagrożenia związane z działalnością komercyjną firm online. Nauczycielom przybliżone zostały zapisy kodeksu karnego chroniące małoletnich przed wykorzystaniem, zwłaszcza seksualnym.

Słuchacze dowiedzieli się, w jaki sposób prawo chroni ofiary cyberprzestępczości, jak możemy zminimalizować ryzyko oraz jak zgodnie z procedurami powinni reagować przedstawiciele oświaty, gdy dowiedzą się o tym, że uczeń stał się sprawcą lub ofiarą internetowych naruszeń.

 

W dalszej części konferencji nauczyciele dowiedzieli się, jak rozpoznać zły wpływ Internetu na dziecko. Psycholog z MZPiTU dokładnie omówiła objawy osoby uzależnionej od Internetu, podpowiedziała, jak przeciwdziałać temu zjawisku i gdzie szukać pomocy, gdy borykamy się z nadużywaniem komputera przez dziecko.

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego omówił wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych w szkolnictwie po wejściu w życie w maju 2018 roku nowych przepisów RODO.

Nauczyciele mieli również okazję uczestniczyć w warsztatach z Mistrzami Kodowania Samsung, zdobywając wiedzę i umiejętności o programowaniu bezpieczeństwa w Sieci.

 

lc

  • Wystąpienie członka Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  • Konferencja Ochrona dzieci w Sieci
  • Konferencja Ochrona dzieci w Sieci
  • Wystąpienie przedstawiciele Policji
  • Wystąpienie przedstawiciele Policji