Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Szkolenie w ramach programu dla rodziców "Zanim będzie za późno"

Przedstawicielki Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie poprowadziły w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie prelekcję dla rodziców na temat zagrożeń związanych z substancjami odurzającymi. Uczestnicy dowiedzieli się, jak wygląda nowe oblicze dopalaczy oraz poznali procedury, które warto uruchomić, gdy obserwuje się u dziecka objawy eksperymentowania z tymi substancjami. Spotkanie odbyło się w ramach programu Zanim będzie za późno.

Wczoraj przedstawicielki Policji (z Zespołu ds. Profilaktyki) i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej poprowadziły prelekcję edukacyjną w ramach programu „Zanim będzie za późno”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 rodziców uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie (Gimnazjum Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcące) wraz z wychowawcami klas, do których uczęszczają ich dzieci.

W pierwszej części szkolenia prowadzonej przez przedstawicielkę Sanepidu, rodzice dowiedzieli się czym są dopalacze, jak działają na organizm i jakie jest ryzyko związane z ich zażywaniem. Omówione zostały również zagrożenia związane z niewłaściwym dawkowaniem leków oraz z nabywaniem środków farmakologicznych i odżywek dla sportowców z niepewnych źródeł.

Drugą część szkolenia poprowadziła przedstawicielka Policji, która omówiła sytuację prawną środków zastępczych i środków odurzających oraz przybliżyła zapisy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przedstawicielka Zespołu ds. Profilaktyki uświadomiła ponadto rodziców, jakie konsekwencje za łamanie prawa przez osoby niepełnoletnie przewiduje Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Rodzice otrzymali również materiały edukacyjno – informacyjne opracowane na potrzeby programu „Zanim będzie za późno”.

 

Wojewódzki Program profilaktyczno – edukacyjny dla rodziców uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych „Zanim będzie za późno” realizowany jest od marca 2014 roku. Głównym jego celem jest przeciwdziałanie zjawisku narkomanii oraz ograniczenie używania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież poprzez dotarcie do jak największej liczby rodziców oraz zachęcenie ich do współpracy, by razem móc działać na rzecz młodzieży zagrożonej tym zjawiskiem. Przedsięwzięcie zakłada organizowanie na terenie placówek oświatowych w Olsztynie i powiecie olsztyńskim spotkań edukacyjnych prowadzonych przez policjanta i przedstawiciela stacji sanitarno – epidemiologicznej.

Placówki zainteresowane zorganizowaniem spotkania z rodzicami zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie - tel. 89- 522-47-69.

 

​lc