Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Znamy laureatów II Powiatowego Konkursu „Błyskotliwa Szkoła”

Rozstrzygnięty został II Powiatowy Konkurs „Błyskotliwa Szkoła”, organizowany przez Wydział Prewencji KMP w Olsztynie i Szkołę Podstawową Nr 30 w Olsztynie, we współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. W sześciu placówkach oświatowych, które zgłosiły się do udziału w konkursie od listopada 2017 roku organizowane były różnorodne akcje profilaktyczno – edukacyjne, promujące noszenie elementów odblaskowych. Najbardziej „błyskotliwą” szkołą została podstawówka z Bukwałdu.

Wczoraj (17.04) na terenie jednostki Policji w Olsztynie odbyła się uroczystość podsumowania drugiej edycji Powiatowego Konkursu „Błyskotliwa Szkoła”, podczas której wręczone zostały nagrody dla zwycięskich i wyróżnionych szkół. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele organizatorów – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 30 w Olsztynie, Pani Anna Staryk, przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Pan Jacek Śniady oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie, kom. Robert Stangreciak.

II Powiatowy Konkurs „Błyskotliwa Szkoła” zorganizowany został przez Wydział Prewencji KMP w Olsztynie i Szkołę Podstawową Nr 30 im. Marii Zientary – Malewskiej w Olsztynie, przy ogromnym wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Adresatami konkursu byli uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, a celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi uczniów, pedagogów i rodziców na ustawowy obowiązek noszenia elementów odblaskowych oraz promowanie wszelkich inicjatyw służących bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Do konkursu przystąpiło sześć szkół, które od listopada 2017 roku organizowały własne akcje promujące elementy odblaskowe, m.in. apele, spotkania edukacyjne, przedstawienia, konkursy. Niektóre z inicjatyw przybierały wyjątkowo nowatorską formę, jak np. Szkolny Patrol Kontrolny „Czy masz odblask?” w Biesalu, Błyskotliwy Aerobik w Olsztynku, czy też pokazy mody odblaskowej w Olsztynie i Bukwałdzie. Dzieci projektowały własne odblaski, a także tworzyły piosenki i układy taneczne, obrazujące korzyści z noszenia odblasków.

Dodatkowo w każdej ze szkół, biorącej udział w konkursie raz w miesiącu zliczana była ilość dzieci noszących odblaski. W szkolne przedsięwzięcia włączali się również dzielnicowi z jednostek podległych Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie, którzy edukowali na temat prawnych aspektów noszenia elementów odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Na koniec marca komisja konkursowa, w pracach której uczestniczyła policjantka z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, wybrała trzech laureatów oraz wyróżniła trzy szkoły, których przedstawiciele podczas wtorkowego spotkania w jednostce Policji odebrali zasłużone nagrody. Podziękowania otrzymali również nauczyciele – szkolni koordynatorzy działań.

W roku szkolnym 2017/2018 laureatami „Błyskotliwej Szkoły” zostali:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie

II miejsce – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Biesalu

III miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 30 w Olsztynie

 

Wyróżnienia otrzymali:

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Olsztynie

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Olsztynku

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Olsztynie

 

Laureatom Konkursu gratulujemy zwycięstwa, a wyróżnionym dziękujemy za zaangażowanie i udział w Powiatowym Konkursie „Błyskotliwa Szkoła”!

 

lc

  • Rozstrzygnięcie Błyskotliwej Szkoły
  • Rozstrzygnięcie Błyskotliwej Szkoły
  • Rozstrzygnięcie Błyskotliwej Szkoły
  • Rozstrzygnięcie Błyskotliwej Szkoły
  • Rozstrzygnięcie Błyskotliwej Szkoły
  • Rozstrzygnięcie Błyskotliwej Szkoły
  • Rozstrzygnięcie Błyskotliwej Szkoły
  • Rozstrzygnięcie Błyskotliwej Szkoły
  • Rozstrzygnięcie Błyskotliwej Szkoły
Powrót na górę strony