Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn/Stawiguda: Posterunek policji w Stawigudzie ma nowego kierownika

Asp. szt. Ryszard Pieniak został nowym Kierownikiem Posterunku Policji w Stawigudzie. Rozkaz mianowania na stanowisko w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie wręczył Zastępca mł. insp. Robert Zalewski. Gratulacje w imieniu mieszkańców gminy i własnym złożyła także wójt Stawigudy Pani Irena Derdoń.

Komendant Miejski Policji insp. Piotr Zabuski mianował asp. szt. Ryszarda Pieniaka na stanowisko Kierownika Posterunku Policji w Stawigudzie. Rozkaz w imieniu Komendanta Miejskiego Policji wręczył zastępca mł. Insp. Robert zalewski. Uroczystość mianowania odbyła się w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda w obecności Pani Wójt Ireny Derdoń. Podczas wręczenia rozkazu mianowania obecny był bezpośredni przełożony asp. szt. Adam Kaczmarczyk – Z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Olsztynku. Na uroczystości przywitania nowego kierownika nie zabrakło również funkcjonariuszy z PP Stawiguda z którymi nowo mianowany kierownik będzie współpracował.

Asp. szt. Ryszard Pieniak swoją przygodę z mundurem rozpoczął w 1996 roku. Od 1999 roku do dnia mianowania na kierownika PP w Stawigudzie pełnił służbę w Komisariacie Policji w Olsztynku – przez dłuższy czas na stanowisku oficera dyżurnego. Jest policjantem doświadczonym i w opinii przełożonych doskonale sprosta wymaganiom na nowym stanowisku.

Obecna na spotkaniu Pani Wójt Gminy Stawiguda pogratulowała nowemu kierownikowi awansu, życząc jednocześnie świetnych wyników w pracy na nowym stanowisku oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy, a także satysfakcji w służbie.

rp