Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

W najbliższy piątek odbędzie się I Otwarta Wojewódzka Spartakiada Klas Mundurowych

Komenda Miejska Policji w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej z siedzibą w Olsztynie oraz Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo–Kolekcjonerskie „Gward” z siedzibą w Kwidzynie zorganizowali „I Otwartą Wojewódzką Spartakiadę Klas Mundurowych”. Celem imprezy jest uczczenie setnej rocznicy powstania Policji Państwowej, a także kształtowanie i umacnianie wśród młodego pokolenia obywatelskiej postawy wobec spraw bezpieczeństwa i obronności Rzeczpospolitej Polskiej.

Już w najbliższy piątek (05.04.2019r.) na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego przy ul. Cietrzewiej w Olsztynie odbędzie się I Otwarta Spartakiada Klas Mundurowych. Impreza została zorganizowana m.in. w celu uczczenia setnej rocznicy powstania Policji Państwowej, a jej inicjatorami byli: Komendant Miejski Policji w Olsztynie insp. Piotr Zabuski, D-ca Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Mirosław Bryś, oraz Pan Jacek Synakiewicz - Prezes Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo – Kolekcjonerskiego „Gward”.

Przedsięwzięcie nie doszłoby do skutku, gdyby nie wsparcie Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, życzliwość Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie, który udostępnił strzelnicę, oraz sponsorów: GSU - Stowarzyszenie Ubezpieczonych z siedziba w Gliwicach, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta Oddział w Olsztynie oraz Zarząd Terenowy NSZZ Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

CELE SPARTAKIADY:

 • Uczczenie setnej rocznicy powstania Policji Państwowej.

 • Kształtowanie i umacnianie wśród młodego pokolenia, zwłaszcza wśród młodzieży klas mundurowych, obywatelskiej postawy wobec spraw bezpieczeństwa i obronności Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Wyrabianie i utrwalanie wśród młodego pokolenia Polaków, pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju, jakimi są stany kryzysowe państwa.

 • Upowszechnianie kultury fizycznej, rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu strzeleckiego i sportów proobronnych.

 • Przybliżenie młodemu pokoleniu służby w Policji i Wojskach Obrony Terytorialnej- promowanie służby w formacjach mundurowych.

 • Wyłonienie najlepszych drużyn oraz zawodników.

 • Integracja środowisk mundurowych z młodzieżą szkolną.

KONKURENCJE:

 • Strzelanie z karabinka sportowego kbks 50 metrów.

 • Strzelanie z pistoletu sportowego kbks 25 metrów.

 • Rzut granatem.

 • Rzut w dal piłką lekarską.

 • Skłony tułowia.

 • Pierwsza pomoc medyczna.

Chęć udziału w Spartakiadzie zgłosiło 16 szkół z klasami mundurowymi z całego województwa z których uformowanych zostało 16 pięcioosobowych drużyn. Dla uczestników, poza wyznaczonymi konkurencjami organizatorzy przygotowali moc atrakcji. Uczniowie klas mundurowych będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą stoisk profilaktycznych wystawionych na terenie strzelnicy przy których otrzymają rzetelna wiedzę na temat służby w Policji czy Wojsku. Między konkurencjami młodzież szkolna będzie miała możliwość zobaczenia pokazu dynamicznego zatrzymania samochodu, który wspólnie z Zespołem Wywiadowczym Ogniwa Patrolowego KMP w Olsztynie zorganizował Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Olsztynie. Uczniowie sprawdzą się w strzelaniu do rzutek czy grze w paintball.

Dodatkowymi atrakcjami dla gości oraz uczestników Spartakiady będą m.in.:

 • Pokaz sprzętu policyjnego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie: nieoznakowany radiowóz wyposażony w videorejestratow, quady, pojazd specjalistyczny Wydziału Ruchu Drogowego, motocykle czy namiot techników daktyloskopii.

 • Pokaz sprzętu wojskowego zaprezentowany przez 4 Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej w Olsztynie.

 • Pokaz broni KSSK "Gward" w Kwidzynie.

 • Strzelanie ze strzelb do rzutek dla wszystkich uczestników organizowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie.

 • Pokaz sprzętu Muzeum Techniki Wojskowej Ziołowa Dolina.

 • Stoiska promocyjne WOT, Policji itp.

Dla zaproszonych gości oraz uczestników Spartakiady organizatorzy przewidzieli poczęstunek w postaci smacznej wojskowej grochówki i dań z grilla.

Zawodnikom życzymy zaciętej rywalizacji a uczestnikom Spartakiady dobrej zabawy i niezapomnianych wrażeń.

 

 

rp/to