Ćwiczenia policyjnych wywiadowców - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Aktualności

Ćwiczenia policyjnych wywiadowców

Policjanci z pionu patrolowo - interwencyjnego systematycznie doskonalą swoje umiejętności z zakresu taktyki zatrzymywania niebezpiecznych przestępców poruszających się samochodem. Zajęcia są realizowane przez funkcjonariuszy z Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Efekty ostatniego szkolenia mieliśmy okazje oglądać podczas I Otwartej Wojewódzkiej Spartakiady Klas Mundurowych, gdzie przed zgromadzoną publicznością swoje umiejętności zaprezentowali policyjni wywiadowcy.

W dniach 4-5 kwietnia 2019 r. na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego, Zespół Kadr i Szkolenia Zorganizował doskonalenie zawodowe z zakresu taktyki zatrzymania osoby w pojeździe, w którym udział brał Zespół Wywiadowczy Wydziału Interwencyjnego i Sztabu Policji KMP w Olsztynie. Szkolenie miało formę formę warsztatową i polegało na doskonaleniu taktyki wykorzystywanej w różnych wariantach, mogących zaistnieć w służbie. Warunki możliwie zbliżone do realizmu zapewniały rożnego typu środki pozoracji (świece dymne, amunicja ślepa, środki pirotechniczne), pistolety ASG będące wiernymi replikami broni Glock 17 a także niezbędne środki ochrony osobistej. Policjantom, poza pojazdami służbowymi będącymi na stanie KMP, na potrzeby ćwiczeń zapewniono dogodny teren wyłączony z ruchu oraz pojazdy wycofane z użytku, co stworzyło sposobność do zaznajomienia się z specyfiką zatrzymania osoby w pojeździe, bez obawy o uszkodzenie sprzętu.

Policjanci w trakcie szkolenia mogli m. in. nabyć umiejętności skutecznego wybijania szyby w samochodzie osobowym, co niejednokrotnie jest koniecznością wobec agresywnego zachowania się przestępcy czy, który wykorzystuje pojazd jako broń wymierzoną przeciwko funkcjonariuszom dążącym do jego zatrzymania.

Zwieńczeniem szkolenia były ćwiczenia, w których policjanci mogli zweryfikować swoje umiejętności. Scenariusz obejmował koordynowany przez operatora pościg za sprawcą napadu na kantor, który oddalił się z miejsca zdarzenia samochodem osobowym i został zauważony przez jeden z patroli skierowanych na miejsce. Finał ćwiczeń zaplanowano na trwającą Pierwszą Otwartą Wojewódzką Spartakiadę Klas Mundurowych w której udział brało 16 szkół z województwa Warmińsko- Mazurskiego, Pomorskiego oraz Kujawsko- Pomorskiego. Wobec faktu, iż większość uczniów klas mundurowych wiąże swoją przyszłość ze służbą w formacjach mundurowych, jednym z celów przyświecających organizatorom zawodów jak i szkolenia było propagowanie zawodu policjanta wśród uczestników spartakiady. Żywa reakcja młodzieży na widok policjantów doskonalących swoje umiejętności zatrzymywania przestępcy w tak dynamicznych okolicznościach, daje powody by przypuszczać, że znajdą się wśród nich osoby, które w przyszłości zasilą szeregi warmińsko- mazurskiej policji.

Biorący udział w ćwiczeniach „wywiadowcy” z racji pełnionej przez siebie specyfiki służby, w sposób szczególny dostrzegają potrzebę stałego doskonalenia zawodowego. Wśród nich są policjanci posiadający doświadczenia zdobyte w pionach kryminalnych i prewencyjnych. Często można ich spotkać w policyjnych obiektach sportowych, są wśród nich funkcjonariusze odnoszący sukcesy na poziomie światowym w sportach walki, instruktorzy taktyki i technik interwencji, realizujący zadania z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego czy studenci kierunku ratownictwo medyczne.
Służba pełniona przez wywiadowców cechuje się dużą efektywnością co przekłada się na wymierny spadek przestępstw i wykroczeń w rejonie ich działania. Policjanci są przygotowywani na szybkie i zdecydowane działanie bez względu na ciężar gatunkowy zaistniałych przestępstw a cyklicznie organizowane szkolenia, ukierunkowane na specyfikę ich służby, plasują zespół wywiadowczy jako jedną z najważniejszych sił Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie w zwalczaniu przestępczości. Doskonaleniem zawodowym lokalnym z zakresu Taktyki przeprowadzania kontroli drogowej oraz zatrzymania osoby w pojeździe objęto nie tylko funkcjonariuszy zespołu wywiadowczego ale wszystkich policjantów Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, pełniących służbę o charakterze patrolowo- interwencyjnym (wcześniej w szkoleniu brali udział policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP). Zajęcia realizowane będą do końca kwietnia bieżącego roku. Wyjątkowy nacisk, który przykłada się w KMP w Olsztynie, na doskonalenie umiejętności z zakresu Taktyki i Technik Interwencji jak również wyszkolenia strzeleckiego oraz szkoleń teoretycznych obejmujących aspekty prawne wykorzystywane w codziennej służbie, jest efektem całorocznego Planu Doskonalenia Zawodowego Lokalnego KMP w Olsztynie, którego pomysłodawcą jest Komendant Miejski Policji w Olsztynie, insp. Piotr Zabuski. Plan doskonalenia zawodowego, systematycznie wdrażany jest przez przez Zespół Kadr i Szkolenia jako ważny czynnik wpływający na aktywne bezpieczeństwo oraz profesjonalizm Naszych Policjantów.

rc/rp