Olsztyn: Zapraszamy na konsultacje społeczne - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Zapraszamy na konsultacje społeczne

Dzielnicowi Posterunku Policji I w Olsztynie serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych, których tematem będzie realizowany przez Posterunek Policji program profilaktyczny pn: " Przedszkolak bezpieczny na drodze". Spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Wydziału Zarządzania Miastem przy ul. Pstrowskiego 3 w Olsztynie.

Konsultacje maja na celu przybliżenie założeń realizowanych w projekcie oraz poznanie oczekiwań społecznych mieszkańców i zebranie pomysłów lub propozycji mogących dodatkowo wzbogacić realizowany program.

Do udziału w konsultacjach zaproszeni zostali:

-przedstawiciele Przedszkoli Publicznych i Niepublicznych funkcjonujacych na terenie os. Nagórki i os. Mazurskiego

- funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie

- funkcjonariusze Straży Miejskiej

Serdecznie zapraszamy!

 

mp