Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisano nowe porozumienia w sprawie klas mundurowych

Komendant Miejski Policji w Olsztynie spotkał się z przedstawicielami dyrekcji szkół, w których prowadzone są klasy o profilu mundurowym. Uczestnicy podsumowali dotychczasową współpracę oraz przedstawili plany na kolejny rok. Spotkanie zaowocowało podpisaniem nowych porozumień. Obecnie na terenie miasta Olsztyna i powiatu olsztyńskiego funkcjonują 3 placówki oświatowe, w których prowadzone są zajęcia dla przyszłych adeptów służb mundurowych.

Wczoraj (18.09.2019) Komendant Miejski Policji w Olsztynie – insp. Piotr Zabuski spotkał się z przedstawicielami szkół z teren miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego, w których funkcjonują klasy o profilu mundurowym. W uroczystości uczestniczyli: Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrym Mieście – Andrzej Wania, Dyrektor Zespołu Szkól w Biskupcu – Krzysztof Janczara, Wicedyrektor Centrum Naukowo-Biznesowego „Feniks” w Olsztynie – Marta Norowska, Wicedyrektor Zespołu Szkół w Biskupcu – Anna Raczyńska, Koordynator Zespołu Szkół w Dobrym Mieście – Henryk Hornatkiewicz oraz uczniowie klas mundurowych.

Policję reprezentowali m.in.: Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Olsztynie – podinsp. Bernadetta Ćwiklińska-Rydel, Zastępca Naczelnika – asp. szt. Magdalena Urbańska, Komendant Komisariatu Policji w Dobrym Mieście – kom. Barbara Krzyżewska, Komendant Komisariatu Policji w Biskupcu – podinsp. Marcin Cydzik oraz asp. szt. Małgorzata Demianiuk, która koordynuje współpracę z klasami mundurowymi na terenie powiatu i miasta Olsztyn.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasową współpracę olsztyńskiej komendy z uczniami klas mundurowych oraz omówiono najważniejsze wydarzenia i spostrzeżenia wynikające z kooperacji między policją a dyrekcją szkół. W kwietniu tego roku odbyła się „I Otwarta Wojewódzka Spartakiada Klas Mundurowych w Olsztynie”. W ubiegłym roku szkolnym policjanci przeprowadzili również cykl zajęć edukacyjnych. Młodzież natomiast wykazała się ogromną aktywnością w przedsięwzięciach organizowanych przez Zespól ds. Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia było podpisanie nowych porozumień przez insp. Piotra Zabuskiego z przedstawicielami placówek oświatowych w Olsztynie, Dobrym Mieście i Biskupcu, w których zawarte zostały najważniejsze założenia współpracy na obecny rok szkolny.

Współdziałanie olsztyńskich policjantów z uczniami klas o profilu mundurowym zakłada stworzenie młodzieży takich warunków kształcenia, które w sposób profesjonalny pozwolą im zapoznać się ze specyfiką, zadaniami i podstawowymi umiejętnościami w służbie policyjnej oraz posiąść wiedzę na temat teoretycznego przygotowania do pracy w tej formacji.

(aj)

  • Zdjęcie przedstawia spotkanie Komendanta Miejskiego Policji z przedstawicielami szkól z regionu w których funkcjonują klasy mundurowe.
  • Zdjęcie przedstawia spotkanie Komendanta Miejskiego Policji z przedstawicielami szkól z regionu w których funkcjonują klasy mundurowe.
  • Podpisanie porozumienia przez Komendanta Miejskiego Policji z przedstawicielem placówki oświatowej.
  • Podpisanie porozumienia przez Komendanta Miejskiego Policji z przedstawicielem placówki oświatowej.
  • Podpisanie porozumienia przez Komendanta Miejskiego Policji z przedstawicielką placówki oświatowej.
  • Logo szkoły, która realizuje klasę o profilu mundurowym.