„Bezpieczny Senior” - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczny Senior”

Ze słuchaczami „Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku” przeprowadziliśmy spotkanie edukacyjno-profilaktyczne pn. „Bezpieczny Senior”, którego celem była nauka bezpiecznych zachowań i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Wczoraj (30.10.2019) w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie ze słuchaczami „Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie” w ramach programu pn. „Bezpieczny Senior”. Jego celem jest nauka bezpiecznych zachowań i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a szczególnie zmniejszenie liczby ofiar przestępstw wśród olsztyńskich seniorów, jak również aktywizacja ludzi w wieku emerytalnym poprzez spotkania interdyscyplinarne, promujące bezpieczeństwo osób starszych.

Na spotkaniu omówiono metody działania sprawców dokonujących oszustw na „wnuczka” lub innego członka rodziny, a także zagrożenia przestępczością, kiedy ofiarą mogą stać się osoby starsze – kradzieże kieszonkowe, bezpieczeństwo w środkach transportu i placówkach handlowych, zabezpieczenie domostwa przed włamaniem. Zapoznano seniorów ze sposobami reagowania i kontaktowania się ze służbami pomocowymi.

Policjantka z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie szczegółowo omówiła również zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym używania przez nich elementów odblaskowych.

Przedstawiono zagrożenia wynikające z korzystania z telefonów komórkowych przez uczestników ruchu drogowego w ramach realizowanego projektu „W kontakcie w rzeczywistością”. Seniorzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i chętnie dzielili się doświadczeniami i przemyśleniami z zakresu bezpieczeństwa.

Na koniec każdy ze 100 uczestników otrzymał element odblaskowy, by go mógł nosić i „świecić przykładem”

(md/aj)

  • Zdjęcie przedstawia umundurowaną policjantkę, która prowadzi spotkanie z seniorami.
  • Zdjęcie przedstawia umundurowaną policjantkę, która prowadzi spotkanie z seniorami.
  • Zdjęcie przedstawia umundurowaną policjantkę, która prowadzi spotkanie z seniorami.