Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„FOSa dzieciom i seniorom” – każdy może zostać Świętym Mikołajem

„FOSa dzieciom i seniorom” - Komenda Miejska Policji w Olsztynie już po raz kolejny bierze udział w akcji niesienia pomocy osobom, które najbardziej jej potrzebują. Wspólnie możemy wywołać uśmiech na buziach dzieci i seniorów i sprawić, aby Święty Mikołaj dotarł do każdego z nich. Tradycją stała się aktywność w zbiórce prezentów wyrażana zarówno przez policjantów jak i pracowników cywilnych, którzy obecnie są na etapie zbiórki, która będzie trwać jeszcze do najbliższego piątku (06.12.2019r.).

FOSa - misja i cel

Misją Federacji FOSa jest efektywne rozwiązywanie problemów społecznych poprzez wzajemne wspieranie i reprezentowanie organizacji socjalnych województwa warmińsko – mazurskiego

Federacja FOSa realizuje swoje cele poprzez:

  • - rzecznictwo interesów, reprezentowanie organizacji członkowskich
  • - wspieranie organizacji socjalnych poprzez:
  • - szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania projektem, pisania projektów, pozyskiwania środków - - finansowych, zarządzania NGO, usług socjalnych, strategii rozwoju, standaryzacji usług itd.;
  • - poradnictwo dla pracowników, wolontariuszy działających w organizacjach pozarządowych
  • - konferencje i seminaria
  • - i inne wynikające z działań statutowych

Szlachetna zbiórka cieszy się dużym zainteresowaniem i nie byłaby możliwa, gdyby nie szlachetne serca ludzi dobrej woli. Wierzymy, że stać nas na znacznie więcej. Spiesz się, pozostało niewiele czasu do zakończenia zbiórki (06.12.2019r.). Cel akcji jest prosty – wywołanie uśmiechu na twarzach dzieci i seniorów. Tak niewiele trzeba, aby dać tak wiele.

Policjanci i pracownicy cywilni, którzy zdecydują się wesprzeć szlachetną zbiórkę mogą przekazywać upominki bezpośrednio do sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie. Prezenty można zostawić w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3. Pamiętajcie, że nawet najmniejsza rzecz może sprawić komuś radość. Zachęcamy do przekazywania słodyczy, książek, zabawek, przyborów szkolnych.

Wspólnie podarujmy DZIECIOM I SENIOROM - RADOŚĆ!

rp