Aktualności

Podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie funkcjonowania III Posterunku Policji w Olsztynie

Wczoraj odbyły się konsultacje społeczne dotyczące oceny funkcjonowania III Posterunku Policji w Olsztynie. Ich celem było omówienie dotychczasowej pracy funkcjonariuszy oraz aktualnych problemów bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Wczoraj (04.02.2020) odbyły się konsultacje społeczne dotyczące oceny funkcjonowania III Posterunku Policji z siedzibą przy ul. Pstrowskiego w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczył m.in. I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie mł. insp. Robert Zalewski, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji podkom. Magdalena Urbańska, przedstawiciele poszczególnych rad osiedli oraz okoliczni mieszkańcy. Wydarzenie odbyło się w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych w Olsztynie.

Podczas konsultacji kierownik III Posterunku Policji w Olsztynie asp. Małgorzata Zakrzewska zaprezentowała wyniki działalności policjantów oraz przedstawiła korzyści wynikające z funkcjonowania Posterunku Policji. Następnie każdy z dzielnicowych omówił zagadnienia związane z bezpieczeństwem w poszczególnych rejonach Olsztyna m.in. w oparciu o informacje pochodzące z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Uczestnicy spotkania wskazali problemy i zagrożenia napotykane w lokalnej społeczności. Podczas dyskusji każdy z uczestników miał możliwość zadania pytań obecnym na miejscu przedstawicielom Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Taka bezpośrednia wymiana zdań i opinii ułatwia rozpoznanie potrzeb i oczekiwań społecznych, a jednocześnie pozwala na uświadomienie pojmowania bezpieczeństwa jako wspólnego zadania.

(aj)

  • Zdjęcie przedstawia umundurowanych policjantów, którzy uczestniczyli w konsultacjach społecznych.
  • Zdjęcie przedstawia umundurowanych policjantów oraz osoby cywilne uczestniczące w konsultacjach społecznych.
  • Zdjęcie przedstawia umundurowanych policjantów oraz osoby cywilne uczestniczące w konsultacjach społecznych.